Februārī mūžībā devās Latvijas Universitātes (LU) fonda ilggadējs mecenāts Roberts Rūsis (1933–2023), kurš jau daudzu gadu garumā kopā ar savu sievu Dagniju atbalstīja un palīdzēja studentiem ar stipendijām un dažādiem projektiem. Lai godinātu mecenātu, tika izveidota ziedojuma kampaņa R. Rūša piemiņai – Lettonias grāmatas tapšanai.

Mecenāts Roberts Rūsis dzimis 1933. gada 5. septembrī Rīgā advokāta un mācībspēka Armīna Rūša un Margaretas ģimenē kā vecākais dēls. Viņam bija brālis Armīns Rūsis. 1929. gadā Roberta tēvs Armīns Rūsis absolvējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļu.

Mecenāts Roberts Rūsis ar ģimeni atbalstīja kā studentus no dažādām korporācijām, tā arī māszinības studējošos studentus un studentu korporāciju “Lettonia”.

Armīna Rūša stipendiju fonda stipendija bija veltīta Dr. iur. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija bija nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai bija izveidojis Roberts Rūsis. Kopš 2006. gada stipendijas piešķirtas 69 studentiem no dažādām Latvijas augstskolām.

Dagnija un Roberts Rūši vēlējušies atbalstīt žēlsirdīgo māsu studijas Latvijā. Dagnija uzskata, ka māsiņas svarīgākais pienākums ir gādāt par pacientu. Nedrīkst būt par grūtu "apgriezt spilvenu uz otro pusi", lai pacientam būtu laba gulēšana. “Žēlsirdīgās māsas ir veselības sistēmas neatsverama daļa. Ja nav pietiekošs māsiņu skaits, kas gādā par sabiedrības vajadzībām, tad visi iedzīvotāji ciešs no tā. Tā bija mūsu motivācija izveidot stipendiju fondu, lai veicinātu māszinību studijas Latvijā."

LU fonda mecenāta Roberta Rūša mūža nogales lielākais projekts bija atbalsts Lettonias vēstures grāmatas tapšanā. Grāmatas mērķis ir sniegt Latvijas sabiedrībai objektīvu – vēstures avotos un akadēmiskās izpētes tradīcijās balstītu – pētījumu par studentu korporāciju “Lettonia”, kuras biedri Rūšu ģimene ir bijusi četrās paaudzēs. Šis pētījums sniegs ieskatu arī kopējā latviešu studentu korporācijiu pastāvēšanas vēsturē. 

Savas mūža organizācijas 150. gadadienai Lettonias Filistru palīdzības biedrība bija iecerējusi izdot akadēmisku pētījumu par Lettonias vēsturi. Kolektīvās monogrāfijas autori ir akadēmiski izglītoti vēsturnieki, tai skaitā LU Latvijas vēstures institūta un Vēstures un filozofijas fakultātes darbinieki. Monogrāfijas zinātniskais redaktors ir vēsturnieks, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. Grāmatai būs kopsavilkums angļu valodā. Grāmata jau ir tapšanas stadijā.

Ziedot iespējams šeit!

Paldies Eduardam Veidem par ziedojumu, kas ir viens no daudzajiem ziedotājiem, lai izdotos iecerētais projekts. “Roberts studentu korporācijā "Lettonia" tika uzņemts 1954. gadā, jau nākamajā gadā, kad Roberts ieguva krāsas, viņš piedalījās kopas dibināšanā Vašingtonā. Korporācijas dzīve, principi un vērtības Robertam bija asinīs, viņa vectēvs, tēvs, brālis un dēls arī ir lettoņi. Par Roberta lielāko ieguldījumu Lettoniā, paralēli viņa mecenāta darbam, ir jāmin piemērs, ko Roberts rādīja korporācijas jaunajai paaudzei, tā patiesi apliecinot mūža organizācijas nozīmi un būtību. Ne velti Roberts savā lettoņa profilā pie hobijiem raksta – Lettonias nākotne un dārzkopība,” atmiņās dalās Eduards.

Paldies par atbalstu visiem ziedotājiem!


Latvijas Universitātes fonds jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS: anonīmie ziedotāji
31.05.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: anonīmie ziedotāji

MĒNEŠA MECENĀTS: Vanilla Travel
27.04.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: Vanilla Travel

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedojums zvaigžņu globusa restaurācijai
28.03.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedojums zvaigžņu globusa restaurācijai

MĒNEŠA MECENĀTS: “Spectrum” ziedojums
27.01.2023.

MĒNEŠA MECENĀTS: “Spectrum” ziedojums

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedojumi “Avdeeva & Kopilkov atelier” autoservisā
25.12.2022.

MĒNEŠA MECENĀTS: ziedojumi “Avdeeva & Kopilkov atelier” autoservisā

MĒNEŠA MECENĀTS: Igors Lisjonoks
28.11.2022.

MĒNEŠA MECENĀTS: Igors Lisjonoks

MĒNEŠA MECENĀTS: Innas Šteinbukas jubilejas stipendijas ziedotāji
27.10.2022.

MĒNEŠA MECENĀTS: Innas Šteinbukas jubilejas stipendijas ziedotāji