Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes (LU) padomes priekšsēdētāja vietniece un profesore, LU produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” direktore, kā arī Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja. Kopš 2018.gada oktobra viņa ir Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieka Valda Dombrovska padomniece. No 2011. līdz 2018. gadam vadījusi Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Par godu savai jubilejai I. Šteinbuka 2022. gadā no ziedojumiem izveidoja stipendiju, kuru pasniedz studentiem, kas izstrādājuši labākos maģistra darbus ekonomikā. Stipendiju 500 euro vērtībā katrs ieguvuši četri LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studenti - Juris Nitišs, Kristīne Amanda Vergina, Ilze Seglēre un Sandijs Bērziņš.

Prof. I. Šteinbuka par balvas ieguvējiem saka šādi: “Esmu gandarīta, ka stipendiju saņēmēji ir  Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studenti, kuri  demonstrēja augstu kompetenci, mērķtiecību un spēju pētīt sarežgītas ekonomikas problēmas. Visi stipendiāti aizstāvēja savus maģistra darbus ar izcilību, un es ļoti ceru, ka piešķirtā stipendija būs stimuls tālākai profesionālai izaugsmei doktorantūrā.”

Pateicību mecenātei izsaka arī paši balvas saņēmēji!

Sandijs Bērziņš dalās savās sajūtās: “Es ļoti novērtēju, ka esmu atzīts par šīs stipendijas saņēmēju. Manuprāt, stipendijas saņemšanā, galvenais gandarījums ir radies tieši no fakta, ka stipendija nodrošina atzinību viskonkurētspējīgākajiem studentiem, kas mani tālāk motivēs turpināt darboties ar izcilību profesionāli vai akadēmiski. Protams, finansiālais faktors arī ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu šo gandarījumu un atzinību.”

“Protams, ir prieks saņemt ziņu, ka izstrādātais maģistra darbs tiek novērtēts kā izcils, tas apliecina, ka ieguldītais laiks darba izstrādē attaisnojās, un sniedz motivāciju darboties arī tālāk ar tādu pašu atdevi. Domāju, ka piešķirtā stipendija nosegs daļu no nākotnes braucieniem, lai apskatītu pasauli,” stāsta Kristīne Amanda Vergina.

“Saņemt Innas Šteinbukas stipendiju man bija liels pārsteigums un pagodinājums. Divu gadu laikā ieguldītā enerģija un pūles maģistra studiju programmā “Sabiedrības vadība” vainagojās ar izcili uzrakstītu maģistra darbu “Izglītības kvalitātes skolu tīkla reformas kontekstā Latvijā”, kur padziļināti pētīju starptautisko pieredzi skolu tīkla reformas ieviešanā, faktorus, kas to ietekmē, un izglītības kvalitāti un tās raksturojošos faktorus. Studiju laikā ar savu izstrādāti pētījumu piedalījos LU BVEF un RTU IEVF studentu zinātniskajā konferencē.  Paldies par dāvāto iespēju!” pateicību pauž Ilze Seglēre.

Juris Nitišs izsaka pateicību: Emocijas ir ļoti pozitīvas, liels paldies Fondam un prof. Innai Šteinbukai. Šis finansiālais atbalsts man nozīmē, ka laiks un darbs, ko esmu veltījis maģistra darba izveidei ir iztērēts ļoti lietderīgi, paldies par šo apliecinājumu. Līdzekļi palīdzēs man attīstīt sevi. Paldies!”


Latvijas Universitātes fonds jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies 1. kursa stipendijām!
04.08.2023.

Piesakies 1. kursa stipendijām!

Morbergiešu stāsti: Artis Ozoliņš un Aleksandrs Potaičuks
25.05.2023.

Morbergiešu stāsti: Artis Ozoliņš un Aleksandrs Potaičuks

Rudenī fiziķiem būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai
11.05.2023.

Rudenī fiziķiem būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai

Stipendiāti tiekas ar mecenātu Pīteru Aloizu Ragaušu
13.03.2023.

Stipendiāti tiekas ar mecenātu Pīteru Aloizu Ragaušu