Jura Kalnavārna izcilības balva par LU gada labāko maģistra darbu

Juris Kalnavārns 1966. gadā absolvēja Makgilas universitātes inženiermehānikas programmu ar bakalaura grādu un turpināja studijas Prinstonas universitātē, iegūstot maģistra grādu 1968. gadā un doktora grādu 1974. gadā. Viņa izstrādātais promocijas darbs tika veltīts gāzu dinamikas un plazmas fizikas pētījumiem.

Balva paredzēta: Inovatīva un pārliecinoša maģistra darba autoram.

Balvai pretendentus izvirza Maģistra darbu komisiju vadītāji.

Balvu skaits: 1.

Balvas apmērs: 5 000 EUR.

Balvu drīkst saņemt arī LU fonda stipendiāti.


Stipendijas komisija: LU FMOF dekāns Sandris Lācis, LU DF dekāne Zane Bičevska, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, bijušais LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. Ivars Lācis un mecenāts Māris Lapiņš