Diplomātijas stipendija

Stipendija izveidota 2019. gadā sadarbībā, pateicoties Amerikas latviešu Dagnijas un Kaspara Krēsliņu atbalstam. Mecenāte Dagnija Krēsliņš savu karjeru aizvadījusi diplomātiskajā sektorā. Atbalsta mērķis ir sekmēt Latvijas diplomātijas speciālistu izaugsmi.


Stipendija paredzēta: LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem.
Stipendiju skaits: 2.
Stipendiju fonds: 3 000 EUR/ akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāve Lindija Zemele, LU SZF studiju programmas "Diplomātija" direktors asoc. prof. Toms Rostoks, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā pirmās stipendijas iegūst Lauma Cīrule un Signe Gerinoviča.