Diplomātijas stipendija

Jaunums!

Stipendija izveidota 2019. gadā sadarbībā ar fondu "Friends of the University of Latvia", lai sekmētu diplomātijas speciālistu izaugsmi.


Stipendija paredzēta: LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem.
Stipendiju skaits: 2.
Stipendiju fonds: 3 000 EUR/ akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāve Lindija Zemele, LU SZF studiju programmas "Diplomātija" direktors asoc. prof. Toms Rostoks, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā pirmās stipendijas iegūst Lauma Cīrule un Signe Gerinoviča.