Roberts Blumbergs

Roberts Blumbergs ir dzimis 1970. gadā ASV, Čikāgā. Ilgus gadus mācījās Krišjāņa Barona Latviešu sestdienas skolā Čikāgā. 1987. gadā  Roberts nobeidz Garezera vasaras latviešu vidusskolu. Studijas viņš uzsāk Viskonsīnas Universitātē un 1992. gadā to nobeidz ar grādu starptautiskās attiecībās, un 1995. gadā Pitsburgas Universitātē iegūst juridisko grādu. Pēc profesijas Roberts ir zvērināts advokāts Ilinojas un Aijovas štatos un strādā privātā praksē Čikāgā, Johnson, Blumberg & Associates, pārstāvot finanšu institūcijas.

Roberts ir aktīvs vairākās ASV profesionālās organizācijās, tai skaitā “American Chamber of Commerce in Latvia”, kā arī bezpeļņas organizācijas “Friends of University of Latvia” valdē. Roberts Blumbergs ir Latvijas Universitātes Goda biedrs.
 
Roberts tika iecelts Ilinojas ASV senatora Marka Kirka Austrumeiropas konsultatīvā padomē, un 2011. gadā viņš tika arī iecelts par Latvijas Republikas goda konsulu Ilinojā. Tāpat Roberts ir aktīvs kā mūža biedrs Amerikas Latviešu Apvienībā, un pašlaik ir arī korporācijas Lettgallia prezidējošās kopas ārzemēs seniors.

2014. gadā Robertam Blumbergam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Roberta vecāki Gunārs un Ināra abi ir dzimuši Latvijā un kā Otrā pasaules kara bēgļu bērni ieradās ASV 1950. gadā. Gunārs un Ināra ir nodibinājuši stipendiju Juridiskās fakultātes studentiem. Abi Roberta vectēvi un viena vecāmāte ir beiguši LU.
 

Atbalsts

2011. gadā Roberts Blumbergs atbalstīja tiesneses Ilanas Daimondas Rovneres (Ilana Diamond Rovner) vieslekciju LU Juridiskajā fakultātē EUR 1388,44 apmērā.

2012. gadā Roberts Blumbergs atbalstīja LU komandas gatavošanos Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālam EUR 2842,90 apmērā.

R.Blumbergs 2012. gadā izveido Andreja Pildegoviča vārdā nosauktu stipendiju LU SZF Politikas nodaļas maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem 3 000 USD (2 314,64 EUR) apmērā. To iegūst Ilze Melgalve.

2013.gadā Roberts Blumbergs noorganizēja divu ASV profesoru dalību LU JF „Vasaras skolā” un ziedoja 10 Dziesmu svētku biļetes gala koncertam „Vasaras skolas” profesoriem.

2013./2014. akad. gadā R. Blumbergs turpina sniegt atbalstu LU studentam, piešķirot stipendiju. Andreja Pildegoviča stipendiju 3 000 USD (2 282,76 EUR) apjomā iegūst LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātņu nodaļas maģistra studiju programmas "Diplomātija" studente Sintija Lejniece.

2013. gadā Roberts Blumbergs ziedojis 3 078,46 EUR LU studentu programmēšanas komandu dalībai starptautiskajās studentu programmēšanas komandu sacensībās (ACM ICPC) 2014. gadā.

2014. gadā Roberts Blumbergs atbalsta Biznesa ideju fondu ar ziedojumu 5 000 USD (3 583,46 EUR) apmērā.

2014./2015. akad. gadā turpinās Andreja Pildegoviča vārdā nosauktās stipendijas piešķiršana LU "Diplomātijas" programmas studentam, stipendiju 2 500 EUR apmērā iegūst Ieva Krekovska.

2015./2016. akad. gadā Roberts Blumbergs turpina atbalstīt Andreja Pildegoviča stipendiju LU "Diplomātijas" programmas studentam. Stipendiju 2 500 EUR/ akad. gadā ieguva Ilze Andžāne.

2016. gadā Roberts Blumbergs atbalstīja LU studentu komandu dalību Pasaules studentu programmēšanas sacensībās (ACM ICPC), ziedojot 1 000 USD (878,04 EUR). Studentu sniegums ir bijis ļoti nozīmīgs - divas LU komandas iekļūva prestižo sacensību pusfinālā.

2016./2017. akad. gadā Roberts atbalsta Andreja Pildegoviča stipendijas piešķiršanu, kopā ar saviem vecākiem ziedojot 2 000 USD (1756,08 EUR). Stipendiju ieguva LU SZF studente Diāna Kazina.

2017. gadā turpina ziedot Andreja Pildegoviča stipendijai 2 000 USD apmērā, ko 2017./2018. akad. gadā atkārtoti iegūst Diāna Kazina. Ziedo 1 530 USD projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" simpozijam.

2018. gadā atbalsta LU studentu dalību pasaules programmēšanas secensību ACM ICPC finālā Pekinā, ziedojot šim mērķim 2 000 USD. Ziedo 100 eiro LU Absolventu takai.