Biedrība „Velku biedrība”

Nevalstiska organizācija (2005), kas piedāvā attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, kā arī rūpējas par bērniem, kas dzīvo nabadzībā. Biedrības vēlas veicināt vērtības sajūtas veidošanos šajos bērnos un likt pamatus nākotnes iespējām, lai viņi varētu augt par personībām, un kļūtu par ģimenes, sabiedrības un valsts atzītu vērtību.

2012. gadā izveidota Velku stipendija Latvijas Universitātes studentiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem un/vai studentiem, kas ir no daudzbērnu ģimenes.

Atbalsts

Biedrība ir ziedojusi naudas līdzekļus 3 813,30 eiro apmērā, saņemtus no Zviedrijas organizācijas „Star of hope International”. 

Ziedojums paredzēts studiju maksas un ikdienas tēriņu segšanai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programmas studentam Oļegam Zubkovam laika periodā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. jūlijam.

2012./2013. akad. gadā Velku stipendiju saņēma Māra Antenišķe (1 700 eiro) un Ita Romanauska (1 700 eiro).

Paldies par atbalstu!