ZAB "Erversheds Sutherland Bitāns"

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" dibināts 1999.gada nogalē, sākotnēji ar nosaukumu „Ilzes Baltmanes birojs".

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" sniedz juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs, taču īpašu reputāciju ZAB advokāti un juristi ir izpelnījušies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, kā arī intelektuālā īpašuma jautājumos. Biroja advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientu intereses tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā.

Paldies par atbalstu!

2013.gadā ziedo LVL 300 000, lai atbalstītu LU Juridiskās fakultātes studentu komandas dalību "Ārvalstu tieši investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēlē".

2015.gadā ziedo EUR 330 000, lai atbalstītu LU Juridiskās fakultātes studentu komandas dalību 22. Starptautiskās komercarbitrāžas Willem C. Vis Moot izspēlēs Vācijā.

2016.gadā ziedo EUR 350, lai atbalstītu LU Juridiskās fakultātes studentu komandas dalību "Elsa Moot Court Competition on WTO LAW"

2019.gadā ziedo EUR 1 500, lai atbalstītu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 100. gadu jubilejas pasākumus.