ZAB "Erversheds Sutherland Bitāns"

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" dibināts 1999.gada nogalē, sākotnēji ar nosaukumu „Ilzes Baltmanes birojs".

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" sniedz juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs, taču īpašu reputāciju ZAB advokāti un juristi ir izpelnījušies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, kā arī intelektuālā īpašuma jautājumos. Biroja advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientu intereses tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā.

Paldies par atbalstu!

2013.gadā ziedo LVL 3 000, lai atbalstītu LU Juridiskās fakultātes studentu komandas dalību "Ārvalstu tieši investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēlē".

2015.gadā ziedo EUR 4 000 EUR, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2016.gadā ziedo EUR 4 000 EUR, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2016.gadā ziedo EUR 350, lai atbalstītu LU Juridiskās fakultātes studentu komandas dalību "Elsa Moot Court Competition on WTO LAW"

2017.gadā ziedo EUR 4 000 EUR, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2017.gadā ziedo EUR 1 000 Latvijas Universitātes Biznesa Inkubatoram.

2017.gadā ziedo EUR 2 400 Juridiskās fakultātes avīzei.

2017.gadā ziedo EUR 400 Absolventu taka LUi Botāniskajā dārzā.

2018.gadā ziedo EUR 250 stipendijai "Ceļamaize".

2018.gadā ziedo EUR 4 000 EUR, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2018.gadā ziedo EUR 400 Absolventu taka LUi Botāniskajā dārzā.

2018.gadā ziedo EUR 250 korim "Juventus".

2019.gadā ziedo EUR 4 000 EUR, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2019.gadā ziedo EUR 3 645,70 Juridiskās fakultātes avīzei.

2019.gadā ziedo EUR 2 000 Absolventu takai LU Botāniskajā dārzā.

2019.gadā ziedo EUR 5 645,70 Juridiskās fakultātes 100. gadu jubilejas pasākumam.

2020.gadā ziedo EUR 4 000, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".

2020.gadā ziedo EUR 500 Kristapa Morberga studijai.

2021.gadā ziedo EUR 4 000, lai sniegtu stipendiju "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā".


Stipendiāti:

2023./2024. akad. gadā - Jānis Musts.

2022./2023. akad. gadā - Elīna Zivtiņa.

2021./2022. akad. gadā: Viktorija Soņeca.

2020./2021. akad. gadā: Andrejs Stupins.