Laika intervālu mērītāju RTS2006 modernizācija

Projekta izstrāde nodrošinās LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas turpmāko attīstību un sekmīgu darbību ILRS tīklā, turpināsies sadarbība starp LU un Elektronikas un Datorzinātņu institūtu ļoti augstas precizitātes laika intervālu aparatūras testēšanā un izstrādē. LU būs piedalījusies augsto tehnoloģiju instrumentu izstrādē nozarē, kurā Latvija ir starp vadošajām valstīm pasaulē.

Kopējās izmaksas: 27 250 eiro.

Projekta vadītājs: Mg.phys. Kalvis Salmiņš, LU Astronomijas institūts.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".

Projekta prezentācija