LU Cietvielu fizikas institūta doktorantu lietišķie pētījumi

Trīs gadu garumā (2016-2019) atbalstu saņems četri spēcīgi LU Cietvielu fizikas institūta pētnieki – LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktoranti Andrejs Česnokovs, Guna Krieķe, Meldra Ķemere un Jūlija Perveņecka. Praktiskās ievirzes pētījumos plāno analizēt un izstrādāt inovatīvus materiālus un tehnoloģijas, ko nākotnē pielietot medicīnā, enerģētikā un vides aizsardzībā.

https://youtu.be/Q2JNx4dtjOA

Savā pirmajā video sižetā pētnieki uzskatāmi demonstrē vienu no luminiscences veidiem – hemiluminiscenci, iepazīstinot skatītājus ar tās rašanās mehānismiem un iemesliem visiem labi pazīstamajos "spīdošajos kociņos" – diskotēku aprocēs jeb, zinātniski izsakoties, luminiscējošos kociņos.

UZMANĪBU! UZSTĀJĪGI REKOMENDĒJAM VIDEO REDZĒTO NEATKĀRTOT MĀJAS APSTĀKĻOS, JO TAS IR BĪSTAMI!

https://youtu.be/PEAcjyEgtcA

Lasīt rakstu par pētījumiem žurnālā "Ilustrētā Zinātne" >>

Kopējās izmaksas: 108 000 EUR.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".