Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība

Projekta ietvaros Latvijas Universitātei:

• Optometrijas studijām ir iespēja attīstīt jaunu jomu, līdz ar to padarot optometristu izglītību kvalitatīvāku, konkurētspējīgāku Baltijas un Eiropas izglītības telpā.

• Tiek izveidots unikāls Redzes ergonomikas kabinets Baltijā pētījumiem, apmācībai un redzes pārbaudēm.

• No citiem projektiem tiek piesaistīts papildus finansējums zinātnei, tiek veidota sadarbība ar privātiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamība pēc zināšanām, pētniecībā iegūtajiem rezultātiem, kas apstiprina ierīces, pakalpojuma priekšrocības vai rekomendācijas jaunu produkta attīstībai vai esošā produkta pilnveidošanai.

• Tiek publicēti pētījumu rezultāti augstas raudzes starptautiskos žurnālos un tiek celts un spodrināts LU tēls kā zinātnes universitātes tēls.

Sabiedrība iegūs:

• kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, jaunas diagnostikas metodes, kas palīdzēs nākotnē meklējot risinājumus cilvēku redzes traucējumiem un diskomfortam, kas rodas no darba specifikas.

• informāciju no neatkarīgiem ekspertiem par redzei drošām sadzīves un darba vides ierīcēm.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro

Projekta vadītājs: prof. Dr.phys. Gunta Krūmiņa, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".

Par projektu