Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana

Projekta ietvaros tiks veikta:

a) topoloģiska modeļa izstrāde, kurā strukturālā līdzība tiek reprezentēta ar telpiskām attiecībām;

b) eksperimentāla testēšana, kurā tiek analizēts reakciju laiks un kļūdu īpatsvars topoloģiski un verbāli reprezentētai informācijai ar vienu saturu. Pētījuma rezultātā tiktu izpētītas saskarne (lietojamas, izglītībā, medicīnā u.c.) ar vizuāli telpisku (topoloģisku) informācijas reprezentāciju.

Uzzini vairāk par projektu >>

 

Kopējās izmaksas: 13 000 EUR.

Projekta vadītājs: prof. Jurģis Šķilters, LU Datorikas fakultāte.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".