Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Projekta mērķis ir izveidot pētnieku grupu, kuras pamatā ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju  

Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana, būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju. Īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos.

Kopējās izmaksas: 45 000 eiro.

Projekta vadītājs: Dr.geol. Jānis Karušs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".