Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai raksturošanai

Iniciatīvas mērķis ir palielināt veselības aprūpes speciālistu un zinātnieku kompetenci bērnu ļaundabīgo audzēju ģenētikā un izveidot perspektīvu uz molekulāro izpēti balstītu prezīcijas medicīnas pieeju pediatriskās onkoloģijas klīniskajā praksē Latvijā. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta pirmā uz pilna genoma analīzi balstīta (lielapjoma paralēlā sekvenēšana) precīzijas medicīnas platforma, kas uzlabos tradicionālās diagnostikas iespējas un veicinās optimālās terapijas stratēģijas izvēli, tādejādi samazinot terapijas nevēlamos blakus efektus bērnu ļaundabīgo audzēju ārstēšanā. 

Projekta realizācijas laikā iegūtie rezultāti potenciāli veicinās precīzijas medicīnas attīstību un ilgtspējību pediatriskajā onkoloģijā Latvijā.

Kopējās izmaksas: 40 600 eiro.

Projekta vadītājs: vadošais pētnieks Dr.biol. Jānis Kloviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".