"Programmējam ar prieku"

Šobrīd darba tirgū ir pieprasīti iegulto sistēmu programmētāji. No 2019./2020. akad. gada LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Elektronikas laboratorijā būs iespēja apgūt programmēšanas pamatus radošāk. Projektā “Programmējam ar prieku” izstrādāti un radīti jauni, unikāli mācību moduļi, iekļaujot Arduino programmēšanu, kas nodrošina gan programmēšanas, gan elektronikas pamatu apguvi.

Projekta vadītājs: Dr.fiz. Ivars Driķis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".