"Programmējam ar prieku"

Projekta vadītājs: Dr.fiz. Ivars Driķis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".