Kitija Izmailova

AD VERBUM Pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2017. gadā, lai atbalstītu talantīgus Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pirmsskolas izglītības pedagoģijas studentus un veicinātu šīs profesijas prestižu. AD VERBUM ir ģimenes uzņēmums, kura dibinātāji ir LU absolventi. Vienas no nozīmīgākajām mecenātu vērtībām ir ģimene un izglītība.


Kitija Izmailova studē LU PPMF bakalaura studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" 3. kursā. Kitija šo stipendiju ieguva arī 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Viņa ir skolotāja, studente, kristiete un sieva. Visi šie apzīmējumi veido un parāda Kitijas vēlmes, īpašības un iesākto dzīves ceļu. Viņu raksturo viena spilgta īpašība – Kitija ir apveltīta ar radošo domāšanu, kuru izmanto teju katrā dzīves situācijā. Savu radošumu izpauž muzicējot, darinot dažādus rokdarbus, mācoties un strādājot kopā ar bērniem. Viņa ir cilvēks, kas ļoti, ļoti daudz domā – par savu izaugsmi, izglītību un savas dzīves ceļu, par apkārtējo cilvēku iedvesmošanu un vispārīgu cilvēkmīlestību. Kitija ir persona ar vīziju, kas ved viņu pašu uz priekšu.

Iepazīsti Kitiju!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Domāju, ka lielākais talants, kas man piemīt, ir balss – gan dziedot, gan runājot ar bērniem un jauniešiem.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Šobrīd vairāk pētu bērnu uzvedības īpašības, kas ir tas, kas bērnu ved uz priekšu, kā viņš domā un kāpēc izvēlas darīt kādas konkrētas darbības. Taču zinātniski pētnieciskajā darbībā šobrīd pētu Reggio Emilia pedagoģiju – kā attīstās kognitīvās spējas projektu metodes ceļā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendiju iegūstu otro reizi. Domas par stipendijas iegūšanu ir līdzīgas, kā pagājušajā gadā – sajūsma, iedvesma un ieguldījums turpmākajai darbībai. Stipendija paver iespējas iegādāties materiālus profesionālajai izaugsmei, sniedz atbalstu mērķu piepildīšanai un vēlmju īstenošanai.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Būt par gaismu, cerību un stiprinājumu tur, kur es esmu.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Manuprāt, ir jāizmanto katra iespēja, kas var palīdzēt tikt tālāk. Ja spēj sevi pierādīt, iegūsti ne tikai finansiālo atbalstu, bet arī pozitīvas emocijas, kas audzē personību, bet, ja nē, tad esi izmēģinājis ko jaunu un tas Tevi ir vedis tālāk izaugsmes ceļā.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Henry Cloud, John Townsend “Boundaries” un “Boundaries with kids”; Bībele.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“A walk to remember” (2002)

“Homo Novus” (2018)

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Mans dzīves saukli– katra dzīves situācija ir iespēja, ņem no tās vislabāko.