AD VERBUM

Ģimenes uzņēmums AD VERBUM (2002) ir viens no vadošajiem Ziemeļeiropas tulkošanas un lokalizēšanas uzņēmumiem, kas nodrošina tulkojumus vairāk nekā 150 valodās. Tā devīze ir “Viens vēstījums, viena valoda”. 

AD VERBUM dibinātāji ir LU Teoloģijas fakultātes absolventi: "Esam pateicīgi savai fakultātei par studiju laikā iegūto spēju paraudzīties uz dzīvi plašāk, drošāk un redzēt to krāsaināku."

Uzņēmuma darba ikdiena ir valodas, to tulkošana un piemērošana atšķirīgām kultūrām. Teoloģijas studijas bagātinājušas izpratni par vārda nozīmīgumu visās tā izpausmēs, un tas palīdz uzņēmumam augt un pilnveidoties.

Vairāk: www.adverbum.com


2021. gada 29. jūlijā mūžībā devusies mecenāte un LU absolvente Marika Vidiņa (13.03.1955. - 29.07.2021). Izsakām līdzjūtību!
 


Atbalsts

2022./2023. akad. gadā - stipendiju iegūst Aiga Kirejeva.

2021. gadā ziedo 3 000 eiro ar mērķi izstrādāt ar spēliskošanas principiem papildinātu mācību līdzekli pirmsskolas izglītībai. Stipendiju saņem Silva Bērziņa

2020./2021. akad. gadā AD VERBUM pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendiju saņem Elīna Grāvelsiņa 3 000 eiro apmērā.

2018./2019. un 2019./2020. akad. gadā AD VERBUM pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendiju saņem Kitija Izmailova 3 000 eiro apmērā.

2017./2018. ak. gadā AD VERBUM pirmo reizi piešķir stipendiju pirmsskolas pedagoģijas studentiem, ko saņem Jana Kļaviņa 3 000 eiro apmērā.

2015./2016. ak.gadā uzņēmums turpina piešķirt stipendijas LU Humanitāro zinātņu fakultātes, Vēstures un filozofijas fakultātes un Teoloģijas fakultātes studentiem. AD VERBUM stipendiju ieguva Kristiāna Meldere, bet AD VERBUM tulkošanas stipendiju ieguva Inese Leitāne (3 000 eiro).

2014./2015. akad. gadā AD VERBUM piešķir divas stipendijas: AD VERBUM humanitāro zinātņu stipendiju iegūst Krišjānis Lācis (3 000 EUR apmērā) un AD VERBUM tulkošanas stipendiju – Brita Taškāne (3 000 EUR apmērā).

2013./2014. akad. gadā uzņēmums piešķir divas stipendijas: "AD VERBUM" humanitāro zinātņu stipendiju, ko iegūst Līvija Baltrušaite-Karzone (2 850 EUR apmērā), un AD VERBUM tulkošanas stipendiju, ko iegūst Sintija Šauriņa (2 850 EUR apmērā).

2012./2013. akad. gadā turpinās stipendiju piešķiršana jaunajiem pētniekiem, kas studē humanitāro zinātņu jomā, stipendiju iegūst Laine Kalēja. Savukārt izveidota arī otra stipendija – AD VERBUM tulkošanas stipendija, ko iegūst Evita Berķe. Trešo AD VERBUM izcilības stipendiju piešķir LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistra studiju programmas studentei Katsiaryna Kazachonok studiju maksas segšanai. Kopējā atbalsta summa 2012./2013. akad. gadā – 6 550 EUR.

2011./2012. akad. gadā stipendiju piešķīra Kristapam Rāvičam (2 560 EUR apmērā). Izcilības stipendiju studiju maksas segšanai pavasara semestrī ieguva Katsiaryna Kazachonoka (855 EUR apmērā) un Atis Sinka (1 070 EUR).

2010./2011. akad. g. AD VERBUM pirmo reizi piešķir Jauno pētnieku AD VERBUM stipendiju LU Teoloģijas fakultātes studentei Aļesjai Lavrinovičai (2 560 EUR apmērā).

2009. gada nogalē AD VERBUM sniedza atbalstu 900 EUR apmērā LU Teoloģijas fakultātes 90. gadu jubilejas pasākumiem, kas norisinājās 2010. gada februārī.

Paldies par atbalstu!