Modra K. Gulbja piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2008./2009. akad. gadā: