Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2010./2011. akad. gadā: