Elvijs Matrozis

Studē: LU, Fizikas un matemātikas fakultāte.
Hobiji: Astronomija, basketbols, populārzinātniska literatūra astrofizikā, kosmoloģijā un teorētiskajā fizikā, trenažieru zāles apmeklēšana, datorspēles.
Raksturo: Vienmēr cenšos būt godīgs pret sevi un citiem. Spēju sadarboties un strādāt komandā, taču priekšroku dodu individuālam darbam, tādēļ varu koncentrēt visu uzmanību tikai uz sevis veikto darbu, tādējādi pats pilnībā atbildēt par darba rezultātiem. Prasīgs kā pret sevi, tā arī pret citiem. Vienmēr cenšos pabeigt visu, ko iesāku. Piemīt loģiskā domāšana, spriestspēja, principiāls, piemīt atbildības sajūta.
Moto: Attiekties pret citiem tā, kā vēlos, lai citi attiecas pret mani.

Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas absolvents Elvijs Matrozis par sevi stāsta:

„Interese par kosmosu un zvaigznēm radās jau bērnībā tīri kā pietāte pret majestātisko plašumu, kas pletās virs galvas. Šo ziņkārību vairoja dažādas bērnu enciklopēdijas un cita viegli saprotama literatūra par šo tēmu.

Skolas gaitās reizē ar astronomiju pieauga interese arī par pārējām dabas zinātnēm un matemātiku. Pārliecība, ka vēlos nākotni saistīt tieši ar astronomiju radās vidusskolā, kad vienu gadu bija iespēja izvēlēties astronomiju kā papildu priekšmetu. Šajā laikā arī pieauga iespēja ar interneta starpniecību piekļūt dažādai ar astronomiju saistītai literatūrai.

Rezultātā iestājos LU “fiziķos” ar skaidru mērķi bakalaura darbu izstrādāt astronomijā. Šobrīd pārliecība par izvēles pareizību ir tikai augusi, ir skaidrs, ka turpināšu studēt astronomiju arī maģistrantūras līmenī.

Savu darbu veikt pēc iespējas kvalitatīvāk ir ļoti svarīgi. Tādēļ nolēmu pieteikties Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendijai, jo zināju, ka tā man palīdzētu labāk koncentrēties uz kvalitatīvu zinātnisko darbu un bakalaura darba izstrādes procesu, jo izzustu finansiāla rakstura problēmas. Stipendijas iegūšana nozīmē uzticības garantu darbam, ko daru, uzliek par pienākumu ar savu darbu attaisnot stipendijas mērķi – veicināt astronomijas attīstību Latvijā.”

2011. gadā Elvijs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Dubultzvaigznes HP Peg spektroskopiska analīze".

Raksts "Elvijs Matrozis: Astronomijas studijas ārzemēs" žurnālā "Zvaigžņotā Debess" (2013/14, Ziema (222), 41.-43.lpp.)