Alise Gunnarsone (ex. Šulte)

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistrantūrā.
Hobiji: Vēsture, mitoloģija, arhitektūra, kino, senās dejas, humānā pedagoģija, debates un piedalīšanās arvien jaunos izaicinājumos
Raksturo: Cilvēks, kam pasaule šķiet aizraujoša un katra jaunā lieta, kas tiek apgūta, ir kā mazs brīnums.
Moto: Nebaidīties izmēģināt savas trakās idejas realitātē un nekad nepalaist garām iespēju. 

Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēja Alise Šulte par sevi stāsta:

„Jau studējot Cēsu Valsts ģimnāzijā, uzskatīju, ka ir muļķīgi nepiedalīties piedāvātajos projektos un neuzņemties jaunus izaicinājumus. Šāda filozofija pavadīja arī visu vēstures bakalaura studiju laiku un turpinās arī vēstures maģistrantūras studijās. Tādēļ arī esmu centusies nekad nepalaist garām iespēju piedalīties kādā vēstures konferencē, arheoloģiskajos izrakumos, apmaiņas braucienos vai vienkārši sadraudzības projektos. 

Uzņemoties Grobiņas skandināvu kolonijas keramikas analīzi, labi apzinos, cik šī tēma ir komplicēta. Keramikai esot sliktā stāvoklī un izrakumu pierakstiem atrodoties dažādu valstu arhīvos, šogad gaida ļoti intensīvs darbs dažādu valstu pagrabos. Tomēr potenciālās zināšanas, ko šo darbu veicot var iegūt, ir pārāk vilinošas, lai uzņemtos ko vieglāku. Tādēļ arī šī stipendija ir neaprakstāms atspaids, jo šajā gadījumā uzturēt stabilu darbu paralēli maģistra darba veikšanai būtu neiespējami.

Saņemot šo stipendijas komisijas uzticības apliecinājumu, apzinos, kāda atbildība gulstas uz maniem pleciem. Konkursa izturēšana vienlaicīgi ceļ spārnos un sien pie zemes, jo apkārtējo cilvēku izpratne un atbalsts ir vislabākais, kas pētnieku var motivēt veikt lielisku darbu. Tomēr apziņa, ka nav iespējams paredzēt kādus tieši rezultātus uzrādīs pētnieciskais darbs, liek strādāt arvien pamatīgāk, lai attaisnotu uz mani liktās cerības.”

2013. gadā Alise aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Vēlā dzelzs laikmeta keramika Rietumlatvijā".