Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2011./2012. akad. gadā: