Ieva Rodiņa

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātes baltu filoloģijas maģistrantūra (teātra zinātnes un kritikas modulis).
Hobiji: Nevaru sevi iedomāties bez teātra apmeklējumiem, labas literatūras, fotografēšanas un mūzikas.
Raksturo: Neatlaidīga sapņotāja ar neatņemamu ironijas piedevu.
Moto: Viss, kas notiek, notiek uz labu.

Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēja Ieva Rodiņa par sevi stāsta:

„2011.gada vasarā ieguvu humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, padziļināti studējot teātra zinātni un kritiku, un bez vilcināšanās nolēmu turpināt studijas arī maģistrantūrā. Teātra zinātnes un kritikas nozari izjūtu kā savu aicinājumu. Teātris, manuprāt, ir intelektuāli rosinošākais mākslas veids, jo tajā savijas literatūras, filozofijas, vizuālās mākslas, mūzikas, dejas u.c. parādības, radot neatkārtojamu un noslēpumainu pasauli. Tādēļ lepojos, ka man ir dota iespēja mācīties teātra zinātni un kritiku Latvijas Universitātē. 

Par līdzšinējiem sasniegumiem gan studiju, gan ārpusstudiju procesā man jāpateicas divām izcilām pasniedzējām – profesorei Silvijai Radzobei un docentei Līgai Ulbertei. Tieši ar viņu atbalstu esmu guvusi iespēju publicēt recenzijas par jaunākajām teātra izrādēm laikrakstā „Kultūras Forums” un teātrim veltītajā interneta vietnē kroders.lv, kurā šobrīd darbojos arī kā redaktore. Profesori Silviju Radzobi nešaubīgi varu dēvēt par lielāko profesionālo autoritāti manā radošajā darbībā – ar pasniedzējas atbalstu esmu ne tikai aizstāvējusi bakalaura darbu „Koris mūsdienu latviešu dramatiskajā teātrī: formas un funkcijas” ar izcilu atzīmi, bet arī iesaistījusies vairākos ar teātra kritiku saistītos projektos.

Pieteikšanās Ernesta Felsberga stipendijai notika gan apzinātu, gan neapzinātu iemeslu dēļ, un šis process man sniedza iespēju paskatīties uz sevi it kā no malas – gan rakstot motivācijas vēstuli, gan lasot pasniedzēju rekomendācijas. Stipendijas iegūšana nāca kā milzīgs pārsteigums un pagodinājums, kā apliecinājums līdz šim sasniegtajam. Šķiet, ka šobrīd dzīvē atrodos kāda būtiska posma sākumā. Gods, ko sniedz iespēja būt par Ernesta Felsberga stipendiāti, būs lieliska motivācija turpmākiem sasniegumiem teātra zinātnes un kritikas jomā.”

2013. gadā Ieva aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Performatīvie aspekti latviešu postdramatiskajā teātrī" un turpina studijas doktorantūrā.