Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendija

Stipendijas ieguvēji 2011./2012. akad. gadā: