Dainis Pudelis

Studē: LU Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu profesionālā maģistra programma.
Hobiji: Tiesas procesa izspēles, kino, ceļošana, literatūra, aktīva atpūta.
Raksturo: Neatlaidīgs, mērķtiecīgs, cilvēcīgs cilvēks.
Moto: Ej un dari!

Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendiāts Dainis Pudelis stāsta:

„Nolēmu pieteikties Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendijai, jo cenšos paplašināt zināšanas tiesību zinātnē, gan aktīvi un pilnvērtīgi studējot, gan piedaloties tiesas procesa izspēlēs, kuru ietvaros nākas padziļināti apgūt sarežģītus tiesību zinātnes problēmjautājumus. Turklāt esmu aktīvi iesaistījies Eiropas Tiesību studentu asociācijas (ELSA) darbībā, kļūstot par šīs organizācijas Latvijas daļas prezidentu. Šī stipendija dod iespēju vēl aktīvāk darboties gan ELSA, gan piedalīties tiesas procesa izspēlēs, tādējādi pilnveidojot savas zināšanas un pārstāvot LU un Latviju.

Kā ELSA Latvijas prezidents esmu aktīvi pievērsies šīs organizācijas attīstībai un paplašināšanai, piesaistot arvien jaunus tiesību studentus no visas Latvijas. Tuvākajā laikā plānojam organizēt jau 13. tiesas procesa izspēles konstitucionālajās tiesības – K. Dišlera tiesas procesa izspēles. Šinī akadēmiskajā gadā ir gaidāmi daudzi izaicinājumi, kurus ar nepacietību gaidu, jo, aktīvi darbojoties, ir iespējams pilnveidot sevi un sasniegt izvirzītos mērķus.

Šogad esmu izvēlēts par LU Juridiskās fakultātes komandas dalībnieku tiesas procesa izspēlēm starptautiskajās publiskajās tiesībās „Telders International Law Moot Court Competition”, kuras norisināsies Hāgā 2012.gada pavasarī.

Man ir liels gods tikt izraudzītam par Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendijas ieguvēju, un vēlos izteikt vislielāko paldies stipendijas piešķiršanas komisijai un Latvijas Zvērinātu notāru padomei, kas deva šo vienreizējo iespēju. Tiešām ir liels prieks, ka Latvijā paliek arvien vairāk tādu cilvēku, kas uzskata par nepieciešamu ieguldīt finanses jaunatnes attīstībā, domāju, ka šādi ieguldījumi nes augļus visai Latvijai un ne tikai.”

2013. gadā Dainis ieguvis profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu aizstāvot darbu par tēmu "Suverēna defolta starptautiski tiesiskie aspekti".