Agnese Puiķe

Studē: LU Teoloģijas fakultātes teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programma.
Hobiji: Runāties, uzklausīt un smaidīt.
Raksturo: Vārdiem neizsakāmi laimīga meitene par visu to, ko man ir dāvājis Dievs! Darbīga, atvērta un emocionāla jauniete.
Moto: Nekad nevar būt par vēlu!

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Rītdienas fonda stipendiāte Agnese Puiķe stāsta:

„Pirmkārt, vēlos pateikties Dievam, kas lutina mani ik dienu! Brīžiem pat nespēju nobrīnīties, cik daudz man ir dots – ģimene (māsas, mamma un audžutēvs), iespēja būt tādai, kāda esmu, novērtēt un priecāties par to, kas ir dots, iespēja mācīties un būt šajā pasaulē!

Pieteikties LELBĀL Rītdienas fonda stipendijai varēju tāpēc, ka studēju Teoloģijas fakultātē. Tā kā ir iespēja izteikties, noteikti vēlētos pateikties Teoloģijas fakultātes pasniedzējiem, jo īpaši pasniedzējam Jurim Cālītim, kā arī kursa biedram Oskaram Smoļakam.

Ar šo semestri biju domājusi meklēt darbu, jo nāku no lielas ģimenes. Bet stipendiju ir devusi iespēju turpināt mācības, nesākot strādāt un saglabājot, pat uzlabojot mācību kvalitāti. Vēl viens svarīgs pavērsiens ir, ka, saņemot stipendiju, man ir iespēja paplašināt savas iespējas draudzes kalpošanā.

Paldies Rītdienas fondam par šo iespēju, kas patiesi manā dzīvē ienes vairākas iespējas, kuras no sirds centīšos īstenot!”

2013. gadā Agnese aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Mateja ev. 8,14-17 ekseģēze".