Kaspars Jēkabsons

Studē: LU Medicīnas fakultāte, Medicīnas un farmācijas programma.
Hobiji: Tehnika, fotografēšana.
Raksturo: Neatlaidīgs, komunikabls, izpalīdzīgs.
Moto: Labor omnia vincit improbus. – Neatlaidīgs darbs uzvar visu. (Publius Vergilius Maro).

Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas ieguvējs Kaspars Jēkabsons stāsta:

"Studējot maģistratūrā, sāku interesēties par centrālās nervu sistēmas uzbūvi, darbību. Interesēja dažādu vielu iedarbība uz smadzenēm, tādēļ uzsāku doktora studijas tieši par neiroģenēzi, kas tiek saistīta ar dažādu deģeneratīvu slimību patoģenēzi. Nervu šūnām ir ļoti liela nozīme dzīvības procesu uzturēšanai gan no garīgā, gan fiziskā viedokļa, tādēļ es uzsāku šos daudzpusīgos procesus pētīt.

Esmu Latvijas Farmakoloģijas biedrības biedrs, piedalos dažādās konferencēs, pasākumos, kas ir saistīti ar medicīnu un farmāciju. Cenšos atbalstīt un motivēt jaunāko farmācijas studiju programmu studentus iesaistīties Latvijas Farmaceitu biedrības darbā, tieši iesaistoties Latvijas Farmācijas studentu asociācijā.

Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija sniedz iespēju turpināt darbu pie mana promocijas darba, pilnveidot savas zināšanas, apgūt jaunas pētīšanas metodes.

Stipendija palīdzēs sasniegt jaunus pētījuma rezultātus, lai labāk izprastu neiroģenēzes procesus organismā un tos iekļaut jaunās publikācijās.

Domāju, ka stipendija man ir piešķirta, jo ir novērtēts ieguldītais darbs, pētījumos iegūtie rezultāti liecina par tālākām attīstības iespējām, kas būtu jāatbalsta.

Esmu pateicīgs J. Priedkalna kungam un LU Fondam par atbalstu neirozinātnes attīstībā Latvijas Universitātē un Latvijā."