Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija

Stipendijas ieguvēji 2012./2013. akad. gadā: