Zane Vīksna

Studē: LU Medicīnas fakultāte, Medicīnas un farmācijas doktora studiju programma.
Moto: Es visu spēju tā Kunga spēkā!

Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas ieguvēja  Zane Vīksna par savu ceļu zinātnē stāsta:

"Esmu ārste – neiroloģe, ar papildus specialitāti bērnu neiroloģijā un 3. studiju gada doktorante Medicīnas fakultātē. Šobrīd piedalos ar veselību saistītajās sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, Insulta dienas pasākumos.

Šī stipendija man dos iespēju veikt sava pētnieciskā darba nozīmīgu posmu, bez kā darbs nebūtu pilnvērtīgs. Pateicoties Jāņa Priedkalna piešķirtajai stipendijai, būs iespēja kvalitatīvi veikt un apstrādāt asins analīzes aptuveni 100 bērniem un pusaudžiem Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcā.

Domāju, ka šī stipendija man piešķirta, lai dotu iespēju ne tikai sasniegt manus mērķus, bet arī lai veicinātu neiroendokrinoloģijas kā zinātnes nozares attīstību Latvijā."

2013. gadā Zane ieguvusi medicīnas un farmācijas doktora grādu aizstāvot darbu par tēmu "Neiroendokrīnās izmaiņas bērniem un pusaudžiem ar epilepsiju".