„Ad verbum” tulkošanas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2014./2015. akad. gadā: