Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: