Līga Seržante

Studē: LU Medicīnas fakultāte, maģistra studiju programma „Farmācija”.
Raksturo: Centīga, kārtīga, neatlaidīga, smaidīga.
Moto: Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

"Lēmums, ka jāizvēlas kļūt par farmaceitu, tika pieņemts vidusskolā. Visinteresantākie un sirdij patīkamākie mācību priekšmeti bija saistīti ar dabaszinātnēm. Vēlme palīdzēt cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts, bija viens no faktoriem, kāpēc izvēlējos farmācijas nozarē pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

2015. gadā LU Medicīnas fakultātē ieguvu Veselības zinātņu bakalaura grādu farmācijā un šobrīd turpinu studijas maģistrantūrā.
Jaunas zināšanas ir ieguldījums nākotnē. Novērtēju iespēju saņemt stipendiju, kura ir lielisks stimuls arvien vairāk censties un pilnveidoties."