Mēness aptiekas mācību maksas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: