Baltimoras dziesmu un deju svētku mecenātu Izcilības stipendija

Stipendiju ieguvēji 2017.2018. akad. gadā: