Dzimšanas diena mecenātei Dagnijai Krēsliņš (1947).