Dzimšanas diena mecenātei Valijai Galenieks (1940).