Valija un Modris Galenieki

Modris dzimis 1933. gada 8. jūlijā Rīgā. Agrās bērna dienas pavadīja vecāku mājās Krustpilī. 1944. g. 25. oktobrī kopā ar vecākiem atstāj Latviju. Bēgļu gaitas pavada Vācijā, Augsburgas nometnē. Izceļo uz Ameriku un nonāk Čikāgā 1950. gadā. No 1954. g. līdz 1956. gada oktobrim dien Amerikas armijā, Vācijā. 1965. gadā beidz Allied Tehnisko Institūtu, iegūstot “Bachelor of Industrial Tool Engineering” grādu un nodibina laulības dzīvi ar Valiju Tukleri. Modris strādāja kā inženieris vairākās firmās.

Valija dzimusi 1940. g. 29. februārī vecāku mājās “Ziemeļos”, kur pavada bērnības gadus līdz 1944. g. oktobrim, kad  tēvs ar savu motorlaivu dodas uz Zviedriju.Tur nodzīvo 7 gadus Orebro pilsētā, 1951.g. izceļo uz Kanādu. Ģimene nodzīvo Toronto, Kanādā, līdz 1959. g., kad piepildās Valijas tēva sapnis un ģimene pārceļas uz dzīvi Čikāgā. Valija strādāja vairākos būvniecības uzņēmumos  kā grāmatvede, kā arī nekustamo īpašumu pārdevēja.

Modris un Valija apprecējās 1965. g., un ir pateicīgi par kopā pavadīto mūža daļu. Modrim laimējās strādat darba vietās, kur bija pensijas plāni un varēja arī pats iemaksāt daļu no algas. Abi iesāka savus IRA pensijas kontus, kad maksāja 13% par ieguldījumiem.

Viņu pirmā prioritāte bija iekrāt naudu iemaksai, lai varētu iegādāties divdzīvokļu māju. Vēl šodien viņiem pieder šī māja. Abi strādāja divus darbus sākuma gados. Modris strādāja kā inženieris, bet Valija kā sekretāre, grāmatvede un nekustāmo īpašumu pārdevēja. Tas palīdzēja iegādāties ģimenes māju.

Pateicoties pensijām, ieguldījumiem un nekustāmiem īpašumiem, šodien viņi var baudīt pensijas gadus un atbalstīt latviešu organizācijas.

Ziedojuši pieklājīgas naudas summas:

  • SPOTLIGHT LATVIA BUSINESS CONFERENCE, CHAIRMAN ROBERTS BLUMBERGS,
  • HONORARY CONSUL OF LATVIA FOR THE STATE OF ILLINOIS
  • AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA (ALA)
  • LATVIEŠU CENTRS GAREZERS (GAREZERS)
  • LATVIEŠU FONDS
  • LATVIEŠI PASAULĒ (LAPA)
  • LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS (OMFA)
  • LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA (LNB) (GAISMAS PILS)

Atbalsta un vēl šodien aktīvi darbojās Čikāgas latviešu organizācijās: Čikāgas Latviesu Radio Raidījumu (CLRR) komitejā kopš 1997. g. Valija komitejas priekšniece un Modris tehniskais administrators. Abi bija ļoti aktīvi Čikāgas Latviešu Slēpotaju Klubā no 1970. g. līdz kluba darbības izbeigšanai 2012. g., pildot priekšnieka(ces), izbraukumu vadītāju u.c. amatus. 

Atbalsts

2017. gads - atbalsts projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" starptautiskās noslēguma konferences rīkošanai Latvijas Universitātē 2 000 USD apmērā.

2017. gads - atbalsts Latvijas Universitātes studentu dalībai pasaules programmēšanas sacensību ACM ICPC finālam Pekinā 2 000 USD apmērā.

2018./2019. ak. gads - izveidota Galenieku ģimenes stipendija Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem. Ziedojuma apmērs - 25 000 USD.

2018./2019. akad. g. stipendijas ieguvēji - Ņikita Kuzmins, Mārtiņš Ļuļļa un Artūrs Mazurs.

2019. gadā ziedo 3 967,90 eiro.

Paldies par atbalstu!