Valija un Modris Galenieki

Mecenāts Modris dzimis 1933. gada 8. jūlijā Rīgā. Agrās bērna dienas pavadīja vecāku mājās Krustpilī. 1944. gada 25. oktobrī kopā ar vecākiem atstāj Latviju. Bēgļu gaitas pavada Vācijā, Augsburgas nometnē. Izceļo uz Ameriku un nonāk Čikāgā 1950. gadā. No 1954. gada līdz 1956. gada oktobrim dien Amerikas armijā. 1965. gadā beidz Allied Tehnisko institūtu, iegūstot “Bachelor of Industrial Tool Engineering” grādu un nodibina laulības dzīvi ar Valiju Tukleri. Modris strādājis kā inženieris vairākās firmās.

Mecenāte Valija (dz. Tukleris) dzimusi 1940. gada 29. februārī vecāku mājās “Ziemeļos”, kur pavada bērnības gadus līdz 1944. g. oktobrim, kad  tēvs ar savu motorlaivu dodas uz Zviedriju. Tur nodzīvo 7 gadus Orebro pilsētā, 1951. gadā izceļo uz Kanādu. Ģimene nodzīvo Toronto, Kanādā, līdz 1959. gadam, kad piepildās Valijas tēva sapnis un ģimene pārceļas uz dzīvi Čikāgā. Valija strādāja vairākos būvniecības uzņēmumos kā grāmatvede, kā arī nekustamo īpašumu pārdevēja.

"Uzskatām, ka atbalsts Latvijas Universitātei un spējīgiem, centīgiem jauniešiem ir ieguldījums viņu un arī Latvijas nākotnē. Izglītība kā šodien, tā arī nākotnē būs ļoti svarīga, lai sacenstos ar citām tautām un spodrinātu Latvijas vārdu nākamajā simtgadē. Mudinām stipendiātus pēc studiju beigšanas atbalstīt Latviju un palīdzēt studentiem, kas sekos viņu pēdās." Tieši tik iedvesmojošus vārdus mums velta Modris un Valija Galenieki.

 

Modris un Valija apprecējās 1965. gadā, un ir pateicīgi par kopā pavadīto mūža daļu. Modrim laimējās strādāt darba vietās, kur bija pensijas plāni un varēja arī pats iemaksāt daļu no algas. Abi iesāka savus IRA pensijas kontus, kad maksāja 13% par ieguldījumiem.

Viņu pirmā prioritāte bija iekrāt naudu iemaksai, lai varētu iegādāties divdzīvokļu māju. Vēl šodien viņiem pieder šī māja. Abi strādāja divus darbus sākuma gados. Modris strādāja kā inženieris, bet Valija kā sekretāre, grāmatvede un nekustāmo īpašumu pārdevēja. Tas palīdzēja iegādāties ģimenes māju.

Pateicoties pensijām, ieguldījumiem un nekustamajiem īpašumiem, šodien viņi var baudīt pensijas gadus un atbalstīt latviešu organizācijas.

Ziedojuši pieklājīgas naudas summas:

  • Spotlight Latvia Business Conference (Chairman Roberts Blumbergs)
  • Latvijas Republikas Goda konsulam Ilinojas pavalstīt (Honorary Consul of Latvia for the State of Illinois)
  • Amerikas Latviešu apvienība (ALA)
  • Latviešu centrs "Gaŗezers"
  • Latviešu fonds
  • Latvieši pasaulē (LAPA)
  • Latvijas Okupācijas muzejs (OMFA)
  • Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) (Gaismas pils)

Atbalsta un vēl šodien aktīvi darbojās Čikāgas latviešu organizācijās: Čikāgas Latviesu Radio Raidījumu (CLRR) komitejā kopš 1997. g. Valija komitejas priekšniece un Modris tehniskais administrators. Abi bija ļoti aktīvi Čikāgas Latviešu Slēpotaju Klubā no 1970. g. līdz kluba darbības izbeigšanai 2012. g., pildot priekšnieka(ces), izbraukumu vadītāju u.c. amatus. 

Atbalsts

2017. gads – atbalsts projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" starptautiskās noslēguma konferences rīkošanai Latvijas Universitātē 2 000 USD apmērā.

2017. gads – atbalsts Latvijas Universitātes studentu dalībai pasaules programmēšanas sacensību ACM ICPC finālam Pekinā 2 000 USD apmērā.

2018./2019. ak. gads – izveidota Galenieku ģimenes stipendija Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem. Ziedojuma apmērs – 25 000 USD.

2019. gadā ziedo 3 967,90 eiro.


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Daminik Davydau.

2022./2023. akad. gadā - Audars Kārlis Klints (RTU).

2021./2022. akad. gadā - Dmitrijs Voronovs (LU), Matīss Kristiāns Dambergs (RTU), Kerena Ansone (LU). 

2020./2021. akad. gadā - Ronalds Zakovskis (LU), Annija Pozņaka (LU), Simona Granta (RTU).

2019./2020. akad. gadā – Elīza Gaile (LU) un Ņikita Kuzmins (RTU)

2018./2019. akad. g. stipendijas ieguvēji – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem Ņikita Kuzmins, Mārtiņš Ļuļļa un Artūrs Mazurs.

 

Paldies par atbalstu!

Rubrika "Stāstām par..."