Pateicoties mecenāta, Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotāja SIA “Mikrotīkls” ziedojumam, turpinās Latvijas Universitātes (LU) eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas atbalsts. No 18 projektu konkursa pieteikumiem atbalstu saņēmuši 5 perspektīvākie LU projekti nepilnu 195 000 EUR vērtībā.

Pētniekiem, kuri vēlas pretendēt uz LU fonda mecenātu ziedojumiem, es vienmēr atgādinu, ka šī ir unikāla iespēja sapņot un pieteikt projektus, kas ir patiesi jēgpilni un ar acīmredzamu atdevi zinātnei un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai. Dažādi grantu konkursi, kas nav mecenātu ziedojumi, ir smagnēji un "aplauž spārnus" drosmīgām idejām, jo ir jāatbilst daudz un dažādiem striktiem kritērijiem, kuru rezultātā pētniekam ir jāparedz projektos darīt lietas, kuras varētu arī nedarīt. Šim ziedojumam ir viens mērķis: atbalsts dabaszinātnēm un medicīnai. Tas dod iespējas domas brīvībai un pieteikt savus sapņu projektus," tā LU fonda valdes locekle un izpilddirektore L. Kundziņa-Zvejniece.

Vērtēšana norisinājās vairākās kārtās un tajā iesaistījās mecenāta pārstāvis, “Mikrotīkls” līdzīpašnieks Arnis Riekstiņš ar uzņēmuma pārstāvjiem, LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš, LU fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece.


Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus

Projekta koordinatore ir LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Gunta Ķizāne, kura ar komandu pētījuma ietvaros palīdzēs Latvijas valstij nodrošināt vienu no tās pamatfunkcijām un pienākumiem – iedzīvotāju veselības nodrošināšanu un dzīvildzes palielināšanu, ieviešot klīniskajā praksē inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. Mecenāts ir atbalstījis projektu 80 000 EUR apmērā, papildus projekta īstenotāju jau iegūtajam līdzfinansējumam 171 500 EUR apmērā. Projekta izstrādes laikā ir paredzama radiācijas zinātņu nozares un Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā.


Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai

Finansējumu pētījumam ieguvis LU Ķīmijas fakultātes (ĶF) pētnieks Toms Rēķis, kurš projekta ietvaros identificēs vispārīgas likumības organisku vielu molekulārās struktūras saistībai ar kristālisko struktūru un veidos kristālisko formu daudzveidību, kas derīgas plašam farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) klāstam, veicot izvēlētu FAV modeļvielu cieto fāžu veidošanās pētījumu, izmantojot eksperimentāli novēroto fāžu veidošanos un datormodelēšanas iespējas. Papildus aptuveni 20 000 EUR līdzfinansējumam konkursa ietvaros ir piešķirts 80 000 EUR finansējums. Plānots, ka iegūtie rezultāti būs praktiski noderīgi un izmantojami jaunu zāļu vielu izstrādei.


Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Ģeoloģijas nodaļas zinātniskais asistents Jānis Bikše ieguvis finansējumu 5 700 EUR apmērā, lai nodrošinātu LU pētniekus, studentus un sabiedrību ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.


Radiācijas tehnoloģiju pielietojums Latvijas kokmateriāliem mūzikas instrumentu rezonatoru vajadzībām

Savukārt finansējumu 12 000 EUR apmērā ieguvis LU Ķīmiskās fizikas institūta pētnieks Andris Leščinskis, kurš izstrādās rekomendācijas radiācijas tehnoloģiju pielietojumam mūzikas instrumentu materiālu ražošanā no Latvijā augošām eglēm un kļavām. Projekta mērķis ir izveidot ekspresmetodi mūzikas instrumentu kokmateriālu izvēlei un  paplašināt LU lineārā elektronu paātrinātāja (ELU-4) pielietošanas veidus, iesaistīt mazos ražotājus, kas nodrošinātu ELU-4 uzturēšanas izmaksas, paplašinātu iesaistīto pētnieku, uzņēmēju un studentu zinātnisko kapacitāti un iesaistītu jaunus studentus.


Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Tāpat LU ĢZZF Ģeololoģijas nodaļas pētnieks Jānis Karušs sadarbībā ar fakultāti un Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu ir saņēmuši 45 000 EUR finansējumu, lai izveidotu pētnieku grupu, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes Zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju. Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju.


Kopējā mecenāta Universitātei saziedotā summa ir 1,5 miljoni EUR, kas padara SIA „Mikrotīkls” par vienu no visu laiku lielākajiem LU atbalstītājiem un LU fonda platīna mecenātu. Pateicamies par dāsno atbalstu!


Par Latvijas Universitātes fondu

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada. Tā ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

 

 

Dalīties

Saistītais saturs

Precīzāka diagnostika, sekmīgāka cīņa pret vēzi
30.07.2020.

Precīzāka diagnostika, sekmīgāka cīņa pret vēzi

Seminārā tiekas Eiropas vadošie cietvielu ķīmijas pētnieki
06.12.2019.

Seminārā tiekas Eiropas vadošie cietvielu ķīmijas pētnieki