Semināra vieslektori un rīkotāji. No kreisās: Mihails Arhangeļskis (Varšavas Universitāte), Agris Bērziņš (LU), Artis Kons (LU), László Fábián (Austrumanglijas Universitāte), Dejan-Krešimir Bučar (Londonas Universitātes koledža), Toms Rēķis (LU) un Ilze Grante (LU). Foto no personīgā arhīva.

Novembra izskaņā Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājā norisinājās zinātniskais seminārs, kurā gan vietējie, gan ārzemju pētnieki sniedza vērtīgu ieskatu cietvielu ķīmijas jomā. Pēc intensīva un ražīga divu gadu darba 2019. gada 29. novembrī notika SIA “Mikrotīkls” atbalstītā un LU fonda administrētā projekta “Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai” noslēguma seminārs, kurā tika prezentēti projekta rezultāti.

Semināra auditoriju uzrunāja projekta vadītājs, Kurta Hāgena stipendijas ieguvējs 2014./15. akad. gadā ķīmijas doktors Toms Rēķis un LU fonda valdes priekšsēdētājs emeritētais prof. Ivars Lācis, pasakoties mecenātam par ieguldījumu LU Ķīmijas fakultātes Molekulāro kristālu laboratorijas kapacitātes stiprināšanā un pētniecības virzienu attīstīšanā. Divu gadu laikā paveikts daudz – publicēti trīs zinātniski raksti nozares labākajos žurnālos, kā arī sagatavošanā ir vēl divi manuskripti. Projekta dalībnieki ar stenda referātiem uzstājušies arī piecās starptautiskās konferencēs. Starptautiskais seminārs radīja auglīgu segumu jaunu starptautisku zinātnisko projektu veidošanai šajā perspektīvajā nozarē.

Pasākuma laikā dalībnieki prezentēja daļu no saviem rezultātiem. Tajā piedalījās arī pētnieki no citām Latvijas un ārzemju zinātniskajām institūcijām, kuri strādā ar līdzīgām tēmām. Vairāk nekā 4 stundu garais seminārs bija lieliska iespēja apmainīties ar idejām un iepazīties ar citu veikumu. Viens no pētniecības procesa stūrakmeņiem nenoliedzami ir sadarbība, tāpēc šāds tīklošanās pasākums ir jo sevišķi svarīgs. Ar saviem lasījumiem seminārā piedalījās 9 molekulāro kristālu pētnieki, tai skaitā trīs nozarē vadoši pētnieki no Lielbritānijas un Polijas universitātes.

Viens no uzaicinātajiem viesiem – nozarē atzītais un augstu vērtētais pētnieks – Dr.chem. Dejans Krešimirs Bučars (Londonas Universitātes koledža) saka: “Seminārs bija brīnišķīgs notikums – izcila demonstrācija daudzpusīgas un modernas cietvielu ķīmiju pētniecībai Latvijas Universitātē. Sniegtās prezentācijas ne tikai pierādīja projekta izpildītāju tehnisko kompetenci un zinātnisko novitāti, bet arī izcēla veselīgo un cildināmo industrijas un Universitātes partnerību. Esmu ļoti pateicīgs organizatoriem un mecenātam par dienu, kas bija pildīta ar iedvesmojošām diskusijām, ideju un zināšanu apmaiņu. Esmu atgriezies Londonā ar jaunām idejām, kuras es ceru pētīt ar Latvijas kolēģiem jau tuvākajā laikā. Ko gan kāds vēl var vēlēties gūt no šāda pasākuma?!”

Projekta vadītājs un dalībnieki pateicas mecenātam un LU fondam par izrādīto uzticību un atbalsta piešķiršanu.

Spilgtākie fotomirkļi >>

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijā vienmēr ir bijuši izcili cilvēki. Intervija ar Tomu Rēķi
06.01.2020.

Latvijā vienmēr ir bijuši izcili cilvēki. Intervija ar Tomu Rēķi

Fizikālās ķīmijas katedra aicina uz semināru par molekulārajiem kristāliem
11.11.2019.

Fizikālās ķīmijas katedra aicina uz semināru par molekulārajiem kristāliem