Mecenātu atbalstītie doktoranti zinātniskajā sesijā 2018. gadā. Foto no LU fonda privātā arhīva.

Latvijas Universitātes (LU) 77. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 29. martā plkst. 10.00 LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 108. auditorijā, norisināsies mecenātu atbalstīto LU doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija. Ar saviem lasījumiem uzstāsies 18 doktoranti.  

Plkst. 10.00-12.30. Sesijas vadītājs: asoc. prof. Jānis Kloviņš

Nr. p. k.

Laiks

Autors

Referāts

1.

10.00-10.15

 

Poļina Zaļizko (LU MF)

Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām

 

2.

10.15-10.30

 

Mārcis Sējējs (OSI, ĶF)

 

Vīrusveidīgo daļiņu biokonjugācijas metodes izstrāde

 

3.

10.30-10.45

 

Ilze Elbere (BMC), Ilze Izabella Dindune (BMC), Ineta Kalniņa (BMC), Ivars Silamiķelis (BMC), Liene Gulbinska (BMC), Ilze Konrāde (BMC, PSKUS), Linda Zaharenko (BMC), Ilze Radoviča-Spalviņa (BMC), Monta Ustinova (BMC), Dāvids Fridmanis (BMC), Dita Gudrā (BMC), Valdis Pīrāgs (BMC, LU MF), Jānis Kloviņš (BMC)

 

Otrā tipa cukura diabēta un metformīna farmakodinamikas saistība ar cilvēka zarnu mikrobioma kompozīciju

 

4.

10.45-11.00

 

Anna Kiršteina (BMC), Ināra Akopjana (BMC), Jānis Bogāns (BMC), Tatjana Kazāka (BMC), Kaspars Tārs (BMC, LU BF), Andris Kazāks (BMC)

 

Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka domēna imunoprotektīvais un diagnostiskais potenciāls jaunu vakcīnu prototipu izstrādei

 

5.

11.00-11.15

 

Elīna Černooka (BMC), Jānis Rūmnieks (BMC), Ņikita Zrelovs (BMC), Kaspars Tārs (BMC; LU BF), Andris Kazāks (BMC)

 

Jaunatklātu DNS fāgu raksturošana un to proteīnu struktūras un funkciju pētījumi

 

6.

11.15-11.30

 

Kārlis Pleiko (LU BF), Līga Saulīte, Vadims Parfejevs, Una Riekstiņa (LU MF)

 

Aptamēru atlase pret gaišo šūnu nieru karcinomu, izmantojot šūnu SELEX metodi

 

7.

11.30-11.45

 

Monta Ustinova (BMC), Ivars Silamiķelis (BMC), Ineta Kalniņa (BMC), Laura Ansone (BMC),  Vita Rīvīte (BMC), Ilze Elbere (BMC), Ilze Radoviča-Spalviņa (BMC), Dāvids Fridmanis (BMC), Jekaterina Aladyeva (BMC), Ilze Konrāde (RSU), Valdis Pīrāgs (LU MF), Jānis Kloviņš (BMC)

 

Metformīna ierosinātas izmaiņas gēnu ekspresijas profilos veselās personās

 

8.

11.45-12.00

 

Elviss Dvinskis (Bērtulis) (LU BF), Jānis Leitāns, Andris Kazāks, Kaspars Tārs (BMC)

 

Ogļskābes anhidrāzes XII un VA izoformas strukturālie pētījumi specifisku ligandu dizainam

 

9.

12.00-12.15

Kristīne Petrovska (LU BVEF)

 

Latvijas banku sistēmas dalībnieku savstarpējās atkarības novērtēšana

 

 

12:30-13:00. Pārtraukums

 

13.00- 15.15. Sekcijas vadītājs: prof. Ivars Lācis

Nr. p. k.

Laiks

Autors

Referāts

10.

13.00-13.15

 

Jūlija Perveņecka (CFI), Aivars Vembris (CFI), Elmārs Zariņš (RTU), Valdis Kokars (RTU)

 

Fotoluminiscences, pastiprinātās spontānās emisijas un tās ierosmes enerģijas sliekšņa vērtības samazināšanas pētījumi organisko lāzera krāsvielu molekulu veidotajās amorfajās plānajās kārtiņās

 

11.

13.15-13.30

 

Meldra Ķemere, Uldis Rogulis (CFI)

 

Retzemju jonu luminiscences un enerģijas pārneses pētījumi oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

 

12.

13.30-13.45

 

Andrejs Česnokovs (CFI), Deniss Grjaznovs (CFI),  Jevgeņijs Kotomins (CFI, M. Planka Cietvielu pētījumu institūts)

 

Tb3+ dopētā CeO2 aprēķini no pirmajiem principiem

 

13.

13.45-14.00

 

Mārtiņš Kālis (LU DF)

 

Kvantu galīga automāta daļēja realizācija fiziskā kvantu datorā

 

14.

14.00-14.15

 

Andris Pāvils Stikuts (LU FMOF), Guntars Kitenbergs (LU FMOF), Delphine Talbot (Sorbonne Université), Régine Perzynski (Sorbonne Université), Andrejs Cēbers (LU FMOF)

 

Magnētisku pilienu dinamika rotējošā magnētiskajā laukā

 

15.

14.15-14.30

 

Inga Jonāne (CFI), Arturs Cintiņš (CFI), Andris Anspoks (CFI), Aleksandr Kalinko (Universitӓt Paderborn), Roman Chernikov (DESY Photon Science), Giuliana Aquilant (ELETTRA), Lucie Nataf (Synchrotron SOLEIL), François Baudelet(Synchrotron SOLEIL), Tetsuo Irifune (Geodynamics Research Center), Aleksejs Kuzmins (CFI)

 

Funkcionālo materiālu strukturālie pētījumi, izmantojot sinhrotronu starojumu

 

16.

14.30-14.45

 

Guna Krieķe, Māris Spriņģis, Anatolijs Šarakovskis (CFI)

 

Augšuppārveidotā luminiscence nātrija retzemju fluorīdus saturošā oksifluorīdu stikla keramikā

 

17.

14.45-15.00

 

Linards Kļaviņš (LU ĢZZF)

 

Bioekonomikas risinājumi – ogu spiedpalieku pārstrāde produktos ar pievienoto vērtību

 

18.

15.00-15.15

 

Didzis Berenis, Ilmārs Grants (LU Fizikas institūts)

 

Rotējošu pastāvīgo magnētu inducētās strāvas analītisks atrisinājums elektrovadošos gredzenos

 

 

Stipendiātus atbalsta SIA „Mikrotīkls”, Eigits Dāvis Timermanis, Māris Vainovskis un Alfreda Raistera piemiņas ziedojums. Ziedojumus administrē LU fonds.

 

Dalīties

Saistītais saturs