Zinātniskās konferences dalībnieki. Foto: L.Kaibe, LU fonda stipendiāte.

Latvijas Universitātes (LU) 77. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisinājās LU fonda mecenātu atbalstīto LU doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija. Ar saviem lasījumiem uzstājās 18 daudzsološi doktoranti.

Sniedzot aktuālākos lasījumus pētniecībā, jau otro gadu pēc kārtas norisinājās īpaša zinātniskā sesija, kurā tikās vienuviet doktoranti, kuri saņēmuši mecenātu atbalstu. Tas ir patiess pierādījums un apliecinājums tam, ka mecenātu ieguldījums paver jaunus apvāršņus kā atbalstīto pētnieku, tā stipendiātu izaugsmē un zinātniskajā sniegumā. Šajā akadēmiskajā gadā stipendijas saņem 21 LU doktorants, kas ar aizrautību turpina pētniecību, pateicoties mecenātiem Mikrotīkls, Eigitam Dāvim  Timermanim, Mārim Vainovskim un zvērinātu advokātu birojam "Eversheds Sutherland Bitāns", kā arī Alfreda Raistera testamentārajam ziedojumam (novēlējumam).

Pirmās sesijas vadītājs asoc. prof. Jānis Kloviņš uzsvēra, ka sadarbība starp dažādām institūcijām – fakultātēm, institūtiem, universitāšu slimnīcām un citām augstskolām – veicina doktorantu pētniecisko darbību, un tas ir svarīgs elements papildus zinātniskajam pienesumam. Savukārt otrās sesijas vadītājs, fiziķis, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof.  Ivars Lācis bija pacilāts iesaistīties diskusijā ar jaunajiem pētniekiem.

LU Bioloģijas fakultātes doktorante  Elīna Černooka konferencē piedalījās jau otro reizi. Viņa turpina saņemt mecenāta Mikrotīkls stipendiju doktorantiem eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā. “Mecenātu atbalstīto stipendiātu zinātnisko sesiju uzskatu par informatīvu un interesantu pasākumu, kas nostiprina saikni starp studentiem, LU fondu un mecenātiem. Tā ļauj iepazīties ar citu stipendiātu pētījumiem un aktualitātēm Latvijas zinātnē kopumā, kā arī rosina idejas un veicina jauno zinātnieku savstarpēju komunikāciju. Visbeidzot šī konference ir iespēja pateikties LU fondam un mecenātiem par sniegto atbalstu,” savā pieredzē dalās jaunā pētniece.

Elviss Dvinskis saņem Alfreda Raistera piemiņas stipendiju. Tā paredzēta topošajiem zinātniekiem, kuri jau zina, ko vēlas darīt. Doktorants bija priecīgs, ka konferences dalībniekiem raisījās interese par viņa pētījumu – zinātniskā darbība saistīta ar farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu pētniecību. E.Dvinskis pauž atzinību par konferences norisi: “Tā bija interesanta un noderīga pieredze. It īpaši – par pētījumiem, kuri nav saistīti ar manu nozari. Ļoti patīkami bija dzirdēt, ka cilvēki tiešām kaut ko dara – tas ir tā, kā tam vajadzētu būt.”

DOKTORANTU TĒZES

FOTO ATSKATS

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Latvijas Universitātes fonds kopš 2004. gada sadarbībā ar mecenātiem un partneriem atbalsta augstāko izglītību gan LU, gan citās vadošajās Latvijas augstskolās, investējot Latvijas valsts nākotnes izaugsmes projektos. LU fonds atbalsta izcilākos studentus un pētniekus, modernas mācību vides un rekonstrukcijas projektus.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Aizritējusi LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantu zinātniskā konference
18.08.2020.

Aizritējusi LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantu zinātniskā konference

Doktorante Inga Pudža pēta materiālu struktūru, izmantojot sinhrotronu starojumu
04.08.2020.

Doktorante Inga Pudža pēta materiālu struktūru, izmantojot sinhrotronu starojumu

Norisināsies doktorantu-stipendiātu zinātniskā sesija
25.03.2019.

Norisināsies doktorantu-stipendiātu zinātniskā sesija