Foto: Toms Grīnbergs, LU.

Latvijas Universitātes (LU) fonds izsludina pieteikšanos 1. studiju gada doktorantūras stipendijai 2019./20. akad. gadā. Aicināti pieteikties jaunie pētnieki eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Atbalsta mērķis ir integrēt un piesaistīt LU doktorantūras studijām talantīgākos un perspektīvākos jaunos pētniekus un vairot LU zinātnes kvalitāti.

Vienas stipendijas apmērs ir 1 000 EUR mēnesī, tā tiks izmaksāta vienu kalendāro gadu. Atbalsta saņēmējiem būs iespēja iegūt stipendijas pagarinājumu uz visu doktorantūras studiju laiku, ja tiks sekmīgi īstenota pētniecības un zinātnes popularizācija. Nākamajā akadēmiskajā gadā tiks piešķirtas 5 stipendijas.

Šai stipendijai var pieteikties pirmā studiju gada doktoranti no LU Bioloģijas (BF), Datorikas (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu (ĢZZF), Ķīmijas (ĶF) un Medicīnas fakultātes (MF), kuriem nav līguma saistību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos, ko īsteno LU.

Līdz š.g. 30.09. pretendentiem jāiesniedz:

  • Pieteikuma anketa;
  • Pētījuma pieteikums
  • 2 (divas) rekomendācijas vēstules no LU, citu augstskolu mācībspēkiem vai zinātnisko institūciju pārstāvjiem (jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv līdz š.g. 30. septembra plkst. 23.59);
  • Curriculum Vitae (CV).

Pieteikšanās stipendijai 2019./20. akad. gadā jāveic līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 23.59, sūtot visu nepieciešamo informāciju uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv. Rezultāti tiks izziņoti oktobra beigās.

Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs 2019./2020. akad. gadā.

PIETEIKUMA ANKETA, PĒTĪJUMA PIETEIKUMS UN KRITĒRIJI

Kontaktpersona jautājumu vai neskaidrību gadījumā:
Laila Kundziņa
LU fonda izpilddirektore, valdes locekle
e-pasts: laila@fonds.lu.lv
mob.t.: 29 212 426

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU doktoranti, kuri pacels pētījumu nākamajā līmenī
10.12.2019.

LU doktoranti, kuri pacels pētījumu nākamajā līmenī