Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.

Līdz 6. oktobrim Latvijas Universitātes (LU) pirmā studiju gada doktorantiem eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā ir iespēja iegūt motivējošo stipendiju triju gadu garumā. Pieci jaunie pētnieki, uzsākot doktorantūras studijas 2019./2020. akad. gadā, gūs spēcīgu atspēriena punktu savu zinātnisko mērķu sasniegšanai ilgtermiņā.

LU talantīgākie doktorantanti un perspektīvākie jaunie pētnieki jau šobrīd sekmē un turpinās vairot LU zinātnes kvalitāti kā vietējā, tā starptautiskā mērogā. 2019./2020. akadēmiskajā gadā tiks piešķirtas 5 stipendijas. Ar Latvijas Universitātes fonda un mecenātu gādību atbalstu doktorantūras studijām jau ir ieguvuši vai turpina saņemt 15 jaudīgi, perspektīvi pētnieki eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā,

Šai stipendijai var pieteikties pirmā studiju gada doktoranti no LU Bioloģijas (BF), Datorikas (DF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu (ĢZZF), Ķīmijas (ĶF) un Medicīnas fakultātes (MF), kuriem nav līguma saistību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos, ko īsteno LU.

Vienas stipendijas apmērs ir 1 000 EUR mēnesī, tā tiks izmaksāta vienu kalendāro gadu. Atbalsta saņēmējiem būs iespēja iegūt stipendijas pagarinājumu uz visu doktorantūras studiju laiku, ja tiks sekmīgi īstenota pētniecības un zinātnes popularizācija.


Līdz š.g. 06.10. pretendentiem jāiesniedz:

  • Pieteikuma anketa;
  • Pētījuma pieteikums
  • 2 (divas) rekomendācijas vēstules no LU, citu augstskolu mācībspēkiem vai zinātnisko institūciju pārstāvjiem (jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv līdz š.g. 6. oktobra plkst. 23.59);
  • Curriculum Vitae (CV).

Pieteikšanās stipendijai 2019./20. akad. gadā jāveic līdz 2019. gada 6. oktobra plkst. 23.59, sūtot visu nepieciešamo informāciju uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv. Rezultāti tiks izziņoti oktobra beigās.

Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs 2019./2020. akad. gadā.


PIETEIKUMA ANKETA, PĒTĪJUMA PIETEIKUMS UN KRITĒRIJI >>


Kontaktpersona jautājumu vai neskaidrību gadījumā:
Laila Kundziņa
LU fonda izpilddirektore, valdes locekle
e-pasts: laila@fonds.lu.lv
mob.t.: 29 212 426


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU doktoranti, kuri pacels pētījumu nākamajā līmenī
10.12.2019.

LU doktoranti, kuri pacels pētījumu nākamajā līmenī

Izsludināta pieteikšanās LU doktorantūras stipendijai 2019./20. akad. gadā
10.06.2019.

Izsludināta pieteikšanās LU doktorantūras stipendijai 2019./20. akad. gadā