Ģirts Zāģeris. Foto: Toms Grīnbergs, LU KID.

Ģirts Zāģeris 2014./2015. akadēmiskajā gadā saņēma Latvijas Universitātes (LU) fonda pārvaldīto stipendiju, proti, viņš bija viens no Kristapa Morberga stipendijas laureātiem. Šobrīd Ģirta profesionālā dzīve veltīta mācībām visdažādākajās tās izpausmēs – viņš māca fiziku skolā, strādā zinātnē LU Skaitliskās modelēšanas institūtā, vada Jauno Fiziķu skolu, piedalās projektā “Skola 2030”, kā arī pats studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūrā.

Tieši ar pievēršanos citu un sevis izglītošanai viņš skaidro savu mērķi – vēlmi dzīvot gudrākā sabiedrībā. Pirms vairākiem gadiem, saņēmis stipendiju, viņš LU fondam teica, ka “mācības fizmatos labi saskanēja ar vēlmi izprast, kā pasaule strādā, turklāt ļāva man iepazīt daudzus līdzīgi domājošus cilvēkus”. Šobrīd tieši viņš skolēniem palīdz saprast, kā pasaule darbojas.

Ar ko jūs nodarbojaties pašlaik?

Mācu fiziku skolā, strādāju zinātnē LU Skaitliskās modelēšanas institūtā, vadu Jauno Fiziķu skolu, piedalos arī projektā “Skola2030”, kas strādā pie jaunā izglītības modeļa ieviešanas. Studēju doktorantūrā. Brīvajā laikā spēlēju basketbolu, dziedu korī “Pa Saulei”.

Ar kādu veikumu savā dzīvē lepojaties?

Lepojos ar katru apbalvojumu, kas apliecina manu cītīgo darbu. Svaigākā lieta, par ko lepoties, būtu “Ekselences balvas” iegūšana fizikā. Varu lepoties arī ar to, ka esmu bijis "Gada Fizmats 2015" un "Gada students 2016".

Kādi ir jūsu sapņi un mērķi?

Dzīvoju bez konkrētiem, precīziem mērķiem – gribu darīt to, kas man patīk, un nopelnīt gana, lai var dzīvot komfortabli. Man ir viens mērķis, kurš ir tikai aptuvens – gribu dzīvot gudrākā sabiedrībā. Droši vien tāpēc strādāju skolā, darbojos Jauno Fiziķu skolā un daru citas tamlīdzīgas lietas. Domāju, ka ir svarīgi (pareizi!) izglītot nākamo paaudzi, lai mums visiem būtu labāk. Gribu būt daļa no tiem, kas to panāk.

Vai varat nosaukt kādu interesantu faktu par sevi?

Kopš 13 gadu vecuma aizrautīgi sekoju līdzi basketbolam NBA. Gan skolas laikā, gan studiju laikā, gan arī tagad izslēgšanas spēles vienmēr skatos tiešraidē, tas ir, divos/trijos naktī. Viss dienas režīms jāplāno ap šo celšanos nakts vidū, bet es to vienalga vienmēr daru.

Ja jūs spētu kaut ko pateikt visai pasaulei, ko jūs pavēstītu?

Mācīties ir kā investēt naudu. Vislabāk to darīt ir agri un pareizi. Bet peļņu ar to var gūt arī vēlāk.

Ko jūs vēlaties no sevis dot apkārtējiem?

Vēlos dalīties ar savām zināšanām un domāšanas veidu. Ja redzu kādam acīs to dzirksti, kas parādās, kad kaut kas iepriekš neskaidrs ir nupat saprasts, tas man dod prieku.

Kur jūs smeļaties iedvesmu, un motivāciju?

Pats sevī. Ja ir vēlme nemitīgi progresēt un sasniegt jaunas virsotnes, tad tā kļūst par motivāciju pati par sevi.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Bernards Kudiņš: esiet stipri un cīnieties!
16.11.2020.

Bernards Kudiņš: esiet stipri un cīnieties!

Guntars Kitenbergs – cauri gadiem un mainīgām lomām Latvijas Universitātē
15.09.2020.

Guntars Kitenbergs – cauri gadiem un mainīgām lomām Latvijas Universitātē

Dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem pasniegta “Ekselences balva”
11.03.2020.

Dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem pasniegta “Ekselences balva”

"Ekselences balva" – skolotāja profesijas prestiža celšanai
06.03.2020.

"Ekselences balva" – skolotāja profesijas prestiža celšanai