Fizikas doktors Guntars Kitenbergs. Foto: Jānis Vīksna.

2007./2008. akadēmiskajā gadā Guntars Kitenbergs, vēl mācoties Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 1. kursā, ar LU fonda starpniecību saņēma Kristapa Morberga stipendiju. Pēc vairākiem gadiem profesionālās izaugsmes vieta nav mainījusies, taču šobrīd pētniekam tajā ir cita loma – Fizikas nodaļas vadītājs.

Arī pats Guntars ir vairākkārt sniedzis ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības attīstībai, ziedojot aktuālajiem LU fonda projektiem. Jo īpaši svarīga viņam ir jauno pētnieku izaugsme, tāpēc iesaistījies dažādās stipendiju ziedošanas kampaņās, tostarp, ziedojis Dr.phys. Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijas fondam, tādējādi atbalstot talantīgus fizikas bakalaura studentus, kuri aizstāvējuši izcilāko eksperimentālo noslēguma darbu.

“Jēdzīgas lietas un paveiktus darbus, par ko pašam nav kauns un kas tiek atjaukti ar pieklājīgu devu veselīga humora,” tā saka fizikas doktors Guntars Kitenbergs, jautāts, ko viņš vēlas dot apkārtējiem. Tieši tāds arī viņš ir sarunā ar LU fondu – pētnieks atzīmē, ka uzdotie jautājumi ir īsi, taču gana dziļi, bet tajā pašā laikā viņš nevairās uz tiem atbildēt. Ar daudzsološo fiziķi sarunājas LU fonda stipendiāte Laine Fedotova.

Kāpēc, jūsuprāt, ir svarīgi atbalstīt studentus un jaunos pētniekus?

Studiju un pētniecības laiks izaicina cilvēka zināšanas un spējas, dodot iespēju augt. Atbalstot studentus un jaunos pētniekus, mēs kā sabiedrība iegūstam gudrus un spējīgus līdzcilvēkus. Es vēlos, lai tādu būtu vairāk.

Ko jums savulaik nozīmēja stipendijas iegūšana? Ko jums sniedza šis atbalsts?

Morberga stipendija bija kā novērtējums labiem sasniegumiem iepriekš un vienlaicīgs pamudinājums arī turpmāk sasniegt vairāk. Atbalsts deva vērtīgu iespēju vairāk laika veltīt mācībām.

Ar ko jūs nodarbojaties pašlaik?

Šobrīd veicu pēcdoktorantūras pētījumu (#PostDocLatvia) par mikroplūsmām mazos izmēros mīkstās vidēs, kurām ir magnētiskas īpašības. Eksperimentāli mēģinu nomērīt dažādu mikroskopisku objektu kustību, lai pārbaudītu, vai mākam izskaidrot to uzvedību un varam piedāvāt pielietojumus nākotnes tehnoloģijām bioloģijā un medicīnā. Vienlaikus arī vadu Fizikas nodaļu Latvijas Universitātē.

Ar kādu veikumu savā dzīvē lepojaties?

Esmu apprecējies. Mana sieva Māra ir mans lielākais atbalsts.

Kādi ir jūsu sapņi un mērķi?

No profesionālās puses ceru līdzdarboties ceļā, lai LU kļūtu par pasaules līmeņa zinātnes centru vairākās jomās, tai skaitā dažādās fizikas tematikās, un cilvēki vēlētos savu akadēmisko potenciālu realizēt tieši šeit. Vienlaikus vēlos profesionālos mērķus veiksmīgi sabalansēt ar laiku ģimenei, draugiem un hobijiem.

Vai varat nosaukt kādu interesantu faktu par sevi?

Korī mani nepaņēma jau pirmajā klasē.

Ja jūs spētu kaut ko pateikt visai pasaulei, ko jūs pavēstītu?

Kāpēc nedarīt, ja var darīt? Dzīve ir mūsu iespēja.

Ko jūs vēlaties no sevis dot apkārtējiem?

Jēdzīgas lietas un paveiktus darbus, par ko pašam nav kauns un kas tiek atjaukti ar pieklājīgu devu veselīga humora.

Kur jūs smeļaties iedvesmu un motivāciju?

Mani iedvesmo citi cilvēki, kas mēģina paveikt feinas lietas. Skatos, ka viņi neapstājas, un tas motivē mani.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem
15.12.2020.

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem

Laura Kadile: degt par to, ko tu dari
14.12.2020.

Laura Kadile: degt par to, ko tu dari

Jānis Šīre: turpināt atbalstīt
03.12.2020.

Jānis Šīre: turpināt atbalstīt

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai
02.11.2020.

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai

Kristaps Saršūns: jauns cilvēks var sasniegt visu, svarīgākais ir neapstāties
26.10.2020.

Kristaps Saršūns: jauns cilvēks var sasniegt visu, svarīgākais ir neapstāties

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?
27.08.2020.

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?

Fiziķis Ģirts Zāģeris: gribu dzīvot gudrākā sabiedrībā
06.07.2020.

Fiziķis Ģirts Zāģeris: gribu dzīvot gudrākā sabiedrībā

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus
22.07.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus