15. jūnijā advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” dāvina Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei 27 grāmatu eksemplārus. Grāmatas “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa)” sasniedz summu 1026 EUR, ziedojumu administrē LU fonds. Šī ziedojuma mērķis ir atbalstīt LU JF studentus.

Advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” tika dibināts 2001. gadā. Tolaik tas bija iespēju izaugsmes, izaicinājumu un pārveidošanās laiks. Savā jomā advokātu birojs veiksmīgi strādā jau 20 gadus, sniedzot juridiskos pakalpojumus ne tikai vietējiem klientiem, bet sadarbībā ar advokātu biroja partneriem Lietuvā un Igaunijā nodrošina juridisko palīdzību arī ārzemju klientiem.   

Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas komentāri atsevišķā grāmatā pirmo reizi tika izdoti 2011.gadā. Pēc šīs grāmatas izdošanas Civilprocesa likumā ir izdarīti grozījumi ar vairāk nekā 20 likumiem. Visi šie daudzie grozījumi pieņemti ar mērķi pilnveidot civiltiesisko strīdu izskatīšanas kārtību, to lielākā daļa atzīstama par būtiskiem. Laikā līdz 2015.gada beigām arī Satversmes tiesa vairākās lietās ir vērtējusi Civilprocesa likuma normu, tostarp šajā komentāru daļā ietverto normu, atbilstību Satversmei. Tāpat 5 gadu laikā attīstījusies civilprocesuālo tiesību normu piemērošanas prakse, arī tiesību zinātne devusi būtisku pienesumu gan Satversmes un citu likumu normu piemērošanai, gan starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību normu satura izpratnes veicināšanā. Tagad šīs grāmatas būs pieejamas arī Juridiskās fakultātes studentiem viņu bibliotēkā.

Advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” ziedo naudas līdzekļus EUR 8 828,60 apmērā. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt LU JF bakalaura studentus sākot no II kursa, ar stipendija EUR 3000 uz akadēmisko gadu, EUR 4000 maģistra I un II kursa studentiem uz akadēmisko gadu, kā arī ziedo naudas līdzekļus EUR 1026 apmērā grāmatai “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa)”. Jaunā akadēmiskā gada stipendijām varēs pieteikties no šī gada 6. septembra www.fonds.lv.

Advokātu biroja “Skrastiņš un Dzenis” galvenie partneri ir LU absolventi, un uzsver, ka universitāte ir viena no labākajām mācību iestādēm, kas sagatavo šīs jomas speciālistus, un tieši tādēļ būtu svarīgi atbalstīt jaunos LU JF studentus ar zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama studentiem mācību procesa laikā.

______________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

Dalīties

Saistītais saturs