SIA “Mikrotīkls” (1996) ir Latvijas uzņēmums, kas ražo un izstrādā datortīklu pārvaldes rīkus, tai skaitā programmatūru un maršrutētājus. Uzņēmuma ražotās iekārtas tiek izplatītas visā pasaulē, un tās izmanto interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji. 

Uzņēmums ir MikroTik RouterOS programmatūras izstrādātājs un RouterBoard iekārtu ražotājs. "Mikrotīkla" mērķis ir nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA “Mikrotīkls" klienti ir interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji, kuriem jānodrošina datu plūsmu maršrutēšana, ugunsmūris, VPN, un citas pārvaldes funkcijas dažādos vadu un bezvadu datortīklos. Tāpat SIA “Mikrotīkls” mērķis ir arī atbalstīt centīgus Latvijas Universitātes (LU) studentus. Mecenāts LU atbalsta jau kopš 2011. gada. 

2021./2022. akadēmiskajā gadā SIA “Mikrotīkls” stipendijai saņemti daudz pieteikumu. Sākotnēji bija paredzēts stipendiju piešķirt pieciem Latvijas Universitātes studentiem, bet redzot lielo studentu atsaucību un potenciālu, SIA “Mikrotīkls” stipendija, ko administrē LU fonds, tika piešķirta veseliem astoņiem studentiem. SIA “Mikrotīkls” kopējā ziedojuma summa uz trīs gadiem ir 288 000 eiro. 

Jaunajā akadēmiskajā gadā mecenāta vārdu nesīs astoņi centīgi LU studenti: Helvijs Niedra (Bioloģijas fakultāte), Helvija pētījums ir “Gastroenteropankreātisko neiroendokrīno audzēju molekulāro faktoru izpēte, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai”, Andris Locāns (Datorikas fakultāte) - viņa pētījums ir “Kvantu mašīnmācīšanās algoritmi aktuālu problēmu risināšanā”, Dāvis Zavickis (Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) pētī “Precīzas elektronu struktūras aprēķinu metodes”, Madara Leimane (Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) pētī “Molekulāro piemaisījumu spektrālo un ķīmisko īpašību izpētei silīcija dioksīda sola-gela stiklos”, Laura Ansone (Bioloģijas fakultāte) pētī “COVID-19 ilgtermiņa komplikāciju saistība ar izmaiņām asins seruma metabolomā un asins šūnu transkriptomā”, Maijas Rozenbergas (Bioloģijas fakultāte) pētījums ir “Cilvēka asins mikrobioma kompozīcijas, stabilitātes un izcelsmes noteikšana veselos indivīdos un pacientiem ar hroniskām slimībām”, Kristiana Draguna (Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte) pētījums ir par “Čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru modelēšana” un Aleksejs Fedulovs (Medicīnas fakultāte) pētī “Uzturs, gremošanas sistēmas līdzsvars un cukura līmeņa svārstības pirmā tipa cukura diabēta pacientiem”.  

Paldies par mecenāta atbalstu un vēlam visas veiksmes jaunajiem stipendiātiem!  

________________________ 

Par mecenātu “Mikrotīkls” 

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro. 

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

Dalīties

Saistītais saturs

“MikroTik” atbalsta divus jaunus projektus
08.11.2021.

“MikroTik” atbalsta divus jaunus projektus