Poļina Zaļizko ir LU fonda administrētās stipendijas "Mikrotīkls" saņēmēja un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktorante, kas 2022. gada pavasarī veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu "Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām".

Promocijas darba mērķis bija pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām (IZS) izpētīt tiopurīna metabolisma individuālas izmaiņas, izmantojot imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un izvērtēt pacientu vielmaiņas stāvokli. Pētījuma rezultāti parādīja, ka homozigotais savvaļas tipa tiopurīna metiltransferāzes TPMT *1/*1 bija visizplatītākais genotips pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību, un TPMT *3A bija visizplatītākais polimorfisms. Iegūti dati apstiprina, ka pacientiem ar IZS būtu ieteicama TPMT genotipēšana vai fenotipēšana, lai prognozētu tiopurīnu izraisītas zāļu blakusparādības un uzsāktu personalizētu terapiju. Konstatēts, ka pacientiem ar IZS un augstu slimības aktivitāti bija ievērojami palielināts malnutrīcijas risks, pacientiem ar Krona slimību tika novērota muskuļu masas samazināšanās, ko var izmantot kā slimības aktivitātes paredzamo indikatoru. 

"Pateicoties LU fondai un piešķirtai stipendijai šīs darbs tika īstenots! Gribu izteikt vissirsnīgāko pateicību "Mikrotīkls" stipendijai, kas deva man iespēju veiksmīgi paveikt savu promocijas darbu, uzstāties daudzās valstīs konferencēs un kongresos, kā arī publicēties starptautiskos citējamos recenzējamos izdevumos. Paldies par atbalstu! Novēlu studentiem un doktorantiem vienmēr censties sasniegt augstākos mērķus un ticēt sevī!" novēl Poļina.

"Ir virzītājspēks, kas ir spēcīgāks par tvaiku, elektrību un atomu enerģiju: griba." (Alberts Einšteins)


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens
13.07.2022.

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens

Laura Ansone: pētot COVID-19
27.06.2022.

Laura Ansone: pētot COVID-19

Dāniels Jukna: Stipendija ir apbalvojums par saviem panākumiem
01.06.2022.

Dāniels Jukna: Stipendija ir apbalvojums par saviem panākumiem

Noslēgusies Grega Traimara (ASV) vizīte Latvijas universitātē
20.05.2022.

Noslēgusies Grega Traimara (ASV) vizīte Latvijas universitātē

Atvērta pieteikšanās konkursam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā!
25.04.2022.

Atvērta pieteikšanās konkursam dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā!

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus
19.04.2022.

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete
30.03.2022.

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās
08.03.2022.

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās