Kristīna Ēce ir Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa studente un LU fonda administrētās Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendijas saņēmēja. Stipendiātes darba tēma ir: Pirmās misionāres no Kurzemes un Vidzemes – viņu devums sieviešu lomas izpratnei baznīcā un sabiedrībā 1896.-1926. gados. Promocijas darbs tiek izstrādāts profesora Dr. phil. Valda Tēraudkalna vadībā.  

Stipendiātes promocijas darbs ir veltīts Latvijas misijas vēstures un sieviešu lomas tajā pētniecībai un tas dos ieskatu mazpētītā Latvijas baznīcas vēstures laukā. Darba mērķis ir aizpildīt vēstures robu sapratnē par sieviešu lomu ārmisijā Kurzemē un Vidzemē 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā un viņu devumu luteriskajā baznīcā un sabiedrībā tajā laikā. Sieviešu kalpošana kristīgajā baznīcā dažādos gadsimtos ir tikusi uztverta dažādi. Misijas kalpošana ir bijusi viena no tām baznīcas darba lomām, kas sievietēm kļuva plašāk pieejama 19. gadsimtā, sākumā pārsvarā sievietēm no ASV un Anglijas. 19. gadsimta beigās arī sievietēm no Latvijas teritorijas radās šāda iespēja. Šodienas Latvijas baznīcā lielākā daļa konfesiju sievietes neordinē par mācītājām, taču tas netraucē sievietēm būt par misionārēm un kalpot šādā veidā.  

Laikaposmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir izpētīta misionāres no Rīgas Lilijas Otīlijas Grīviņas (1883-1944) dzīve un kalpošana Ķīnā laikā no 1913. gada līdz 1924. gada beigām. Viņa bija vienkārša sieviete, kas bija ieguvusi skolotājas tiesības, kas atsaucās Dieva aicinājumam kalpot sievietēm Ķīnā. Laikā, kad sievietei kļūt par misionāri no Eiropas bija ļoti sarežģīti un laikā, kad Ķīnā bija liela politiskā nestabilitāte, došanās turp bija liels izaicinājums. Misijas laukā Grīviņa strādāja neredzīgo meiteņu skolā, mācot viņām dzīves prasmes, kā arī vēlāk Hunaņas Bībeles institūtā, kur apmācīja vietējās sievietes iekšmisijas darbam. Līdz ar to mēs varam iepazīt vienu no nedaudzajām sievietēm no Latvijas, kas deva šādu ieguldījumu gan baznīcas darbā, gan piepildot humānus mērķus. Pēc atgriešanās no misijas lauka, L. O. Grīviņa vadīja Bībeles stundas dažādās draudzēs Rīgā un Jūrmalā, kā arī sniedza lekcijas par savu misijas darbu. Pētījums par L. O. Grīviņas darbu un kalpošanu un to atskaņām Latvijas kultūrtelpā tiks prezentēts 80. Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2022. gada februārī.  

L. O. Grīviņa bija viena no septiņām luterāņu misionārēm, kas devās misijas kalpošanā no Latvijas teritorijas. Promocijas darba ietvaros tiks pētītas arī pārējo sešu misionāru dzīve un kalpošana, kas tad ļaus apzināt šo Latvijas baznīcas vēstures daļu. 

"Pateicoties iegūtajai stipendijai ir izdevies iegādāties līdz šim nepieciešamo literatūru, kā arī izmantot nepieciešamos digitālos rīkus un lietotnes. Šī stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus un tiekties uz priekšu," stāsta Kristīna.  


Par LU fondu   

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens
13.07.2022.

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens

Laura Ansone: pētot COVID-19
27.06.2022.

Laura Ansone: pētot COVID-19

Dāniels Jukna: Stipendija ir apbalvojums par saviem panākumiem
01.06.2022.

Dāniels Jukna: Stipendija ir apbalvojums par saviem panākumiem

Noslēgusies Grega Traimara (ASV) vizīte Latvijas universitātē
20.05.2022.

Noslēgusies Grega Traimara (ASV) vizīte Latvijas universitātē

Stipendiāte Poļina Zaļizko veiksmīgi aizstāv promocijas darbu!
16.05.2022.

Stipendiāte Poļina Zaļizko veiksmīgi aizstāv promocijas darbu!

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus
07.04.2022.

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete
30.03.2022.

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās
08.03.2022.

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās

Stipendiāts Helvijs Niedra veic audzēju izpēti
23.02.2022.

Stipendiāts Helvijs Niedra veic audzēju izpēti