Dāniels Jukna ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktorantūras studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” 1. kursa students un LU fonda administrētās Timermaņa stipendijas konkurētspējas pētījumiem sociālo zinātņu jomā saņēmējs. Pētnieka promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, zinātniskā vadītāja doc. Dr. ekon. Oļega Krasnopjorova vadībā. 

Stipendiāta promocijas darbs ir veltīts aizņēmēju maksātspējas novērtēšanas galveno faktoru atklāšanai pirms un Covid-19 krīzes laikā. Promocijas darba mērķis ir novērtēt nebanku aizņēmēju maksātspēju noteicošos faktorus pirms Covid-19 krīzes un tās laikā, sniedzot rekomendācijas Latvijas likumdošanas un nebanku kreditētājiem noteikto vadlīniju pilnveidošanai. Sagaidāmie promocijas darba rezultāti varētu sniegt jaunus priekšlikumus un risinājumus precīzākai aizņēmēju maksātspējas novērtēšanai nebanku kreditēšanas uzņēmumiem Latvijā, līdz ar to nodrošinot lielāku iespējamību, ka procentu likmes par aizdevumiem tirgū tiks samazinātas, pietuvojoties banku līmenim un vēlāk arī ES vidējam līmenim.   

Pirmā pētījuma daļa ir veltīta zinātniskās literatūras analīzei, lai noskaidrotu, kādas metodes tiek izmantotas aizņēmēju maksātspējas novērtēšanas modeļu veidošanai un kādi aizņēmēju maksātspējas modeļi ir tikuši izveidoti pētījumos. Šiem modeļiem tiks analizētas to stiprās puses, trūkumi un nepilnības, kā arī apskatīta dažādu metožu izmantošana nebanku aizņēmēju maksātspējas novērtēšanas modeļu izveidei. Tāpat šajā daļā tiks noskaidrots, kādi prognozētspējas, diskriminētspējas un stabilitātes rādītāji tiek izmantoti, lai salīdzinātu dažādus modeļus un izvēlētos labāko no tiem.  

Laika posmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir veikta sistemātiska zinātniskās literatūras analīze, balstoties uz kuru tiek piedāvāts jauns kredītpunktu noteikšanas metožu novērtējums, pamatojoties uz četriem pamatprincipiem – kvalitāti, statistisko neatkarību, interpretējamību un efektivitāti. Otrais pētījums koncentrējas uz populārāko metožu modeļu izstrādi, kā arī hibrīdmodeļa izveidi, kas ļautu samazināt nebanku kreditēšanas saistību neizpildes risku par aptuveni 35%, salīdzinot ar to, ja šāds modelis netiktu ieviests.  

Papildus tam jāmin, ka abi šie pētījumi ir iesniegti recenzēšanai 14. starptautiskajā konferencē "New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth", kas norisināsies no 12. maija līdz 14. maijam.   

Stipendiātam ir izdevies iejusties arī pasniedzēja lomā maģistra studiju priekšmetā “Matemātiskās modelēšanas metodes ekonomikas pētījumos”, vadot maģistra programmas “Ekonomika” 2. kursa studentiem lekciju kursu par aizņēmēju maksātspējas novērtēšanu, ekonometriskajām metodēm un praktisko pielietojumu šādu modeļu ieviešanai kreditēšanas uzņēmumos. Lekcijas tikušas vadītas sadarbībā ar doc. Dr. ekon. Oļegu Krasnopjorovu. 

Dāniels vēlētos apmeklēt arī pavasara doktorantūras skolu “Quantitative Finance and Financial Econometrics”, kas norisināsies no 16. līdz 17. jūnijam Marseļā, lai pilnveidotu savas zināšanas lielu dimensiju tīklu modeļu izveidošanā, mikrodatu ekonometrijā un jaunākajām metodēm kvantitatīvajās financēs. Šī stipendija dotu unikālu iespēju stipendiātam apmeklēt šo pavasara skolu, tādējādi uzlabojot zināšanas, iegūstot vērtīgu pieredzi, lai veiksmīgāk piedalītos dažādās plānotajās starptautiskajās konferencēs un uzrakstīt konkurētspējīgus pētījumus par savu tēmu. 

Sadarbībā ar promocijas darba vadītāju Oļegu Krasnopjorovu tuvākajā laikā sākt izstrādāt konkurētspējīgu pētījumu saistībā ar Covid-19 krīzes ietekmējošajiem faktoriem uz aizņēmēju maksātspēju. Šī pētījuma ietvaros plānots izmantot reālos datus par aizņēmējiem, kas iegūti no Valsts ieņēmumu dienesta un kredītinformācijas birojiem.  

“Stipendija ir gan motivācija darboties, lai atklātu jaunas perspektīvas zinātnē, paplašinātu savas zināšanas un iespēju robežas,  gan arī apbalvojums sev par jau noieto ceļu un sasniegtajiem panākumiem,” stāsta stipendiāts. 

LU fondam Dāniels novēl turpināt iesākto un veicināt jauno zinātnieku un profesionāļu zināšanu uzlabošanu un pieredzes pilnveidošanu, sniedzot ievērojamo materiālo atbalstu.  


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Jana Namniece: aknu slimība skar aptuveni 25% iedzīvotāju
24.08.2022.

Jana Namniece: aknu slimība skar aptuveni 25% iedzīvotāju

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens
13.07.2022.

LU Senioru kluba vīzija, panākumi un iespēju vēriens

Laura Ansone: pētot COVID-19
27.06.2022.

Laura Ansone: pētot COVID-19

Stipendiāte Poļina Zaļizko veiksmīgi aizstāv promocijas darbu!
16.05.2022.

Stipendiāte Poļina Zaļizko veiksmīgi aizstāv promocijas darbu!

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus
19.04.2022.

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus
07.04.2022.

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete
30.03.2022.

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā
26.01.2022.

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā