2021./2022. akad. gadā pirmo reizi tika izsludināta Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendija matemātikā, kas atbalsta vienu LU pētnieku, vadošo pētnieku, docentu, asociēto profesoru vai profesoru fundamentālā vai lietišķā matemātikā. Iepriekšējā akadēmiskajā gadā stipendiju ieguva Sergejs Smirnovs.

Amerikas latviešu uzņēmējs un profesors Andris Zoltners ir noziedojis 120 000,- ASV dolāru, lai atbalstītu matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, iedibinot “Alfreds M. Zoltners Scholars” programmu. Andra Zoltnera ziedojumu saņēma Latvijas Universitātes (LU) fonda māsas organizācija ASV “Friends of the University of Latvia”, savukārt, Latvijā šo ziedojumu administrē LU fonds.

Alfrēds bija Andra tēvs un viņa piemiņu nes jaunizveidotā stipendiātu programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veidot augstākā līmeņa pētniecisko darbu Latvijas Universitātē.  Raksturojot savu stipendiju prof. Andris Zoltners saka: “Es esmu ieinteresēts atbalstīt, tāpēc ka mani vecāki mīlēja Latviju, un es esmu ieinteresēts palīdzēt jauniem profesoriem attīstīties. Latvija nevar augt bez izglītības.” 

Sergejs stipendijas saņemšanas laikā veica pētījumus nelineāru parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu jomā. Īpaša uzmanība tika veltīta robežproblēmu atrisināmības pētīšanai, lietojot dažādas nekustīgo punktu teorēmas. Stipendiāts akadēmiskā gada laikā publicēja trīs zinātniskos rakstus SCOPUS datubāzes žurnālos. Tāpat arī vienu zinātnisko rakstu LUMII rakstu krājumā un viens raksts ir iesniegts SCOPUS datubāzes žurnālā un recenzēšanas procesu. Stipendiāts veiksmīgi turpināja darbu ar LU Matemātikas nodaļas studentiem, kur viņa studenti izvietoja zinātnisko rakstu LUMII rakstu krājumā. Sergejs Smirnovs 2022. gada februārī piedalījās 80. LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kurā uzstājās ar savu referātu. Aprīļa organizētajā LUFMOF Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedras zinātniskajā seminārā stipendiāts ziņoja par saviem nesen iegūtajiem rezultātiem, un 2021. gada novembrī Sergejs piedalījās promocijas darba aizstāvēšanā Daugavpils universitātē, kur bija viens no oficiālajiem promocijas darba recenzentiem.

Stipendiāta aizvadītais gads ir bijis nudien darba spara pilns un viņa apņēmība nav zudusi, plānojot turpināt pētījumus nelineāru parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu jomā, lai iegūtu rezultātus, kurus var publicēt reģionālu un starptautiskas nozīmes zinātniskajos žurnālos. “Mani tālākie mērķi ir turpināt savus pētījumus un iegūt tādus jaunus rezultātus, kurus augsti novērtēs mani kolēģi. Es iesaku pieteikties stipendijām, jo šis finansiālais atbalsts ir labs pamats, lai attīstītos kā pētnieks un veiktu augstas kvalitātes pētījumus,” saka stipendiāts Sergejs!

LU Datorikas fakultātes profesors, Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters par stipendiju izsakās šādi: “Matemātisko zinātņu attīstība ir vitāli nozīmīga mūsdienu zinātņu kopainā un šīs stipendijas pienesums LU ir ārkārtīgi liels, jo stiprina matemātikas nozares attīstību un augstākās raudzes starptautisko konkurētspēju tajā. Jāuzsver, ka stipendijas pienesums ir ne tikai pašas matemātikas izcilības celšanā, bet ilgtermiņā izpaudīsies arī to nozaru attīstībā, kas ar matemātiku ir saistītas un matemātikā balstītas kā statistika, datorzinātnes, vadībzinātnes un citas."


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros
04.01.2023.

Daudzplakņu Gerhberga-Sakstona algoritma ieviešana digitālos signāla procesoros

Anna Kristīna Trautmane: no Venecuēlas līdz Latvijai
15.11.2022.

Anna Kristīna Trautmane: no Venecuēlas līdz Latvijai

Noskaidroti SIA “Mikrotīkls” stipendijas ieguvēji
26.10.2022.

Noskaidroti SIA “Mikrotīkls” stipendijas ieguvēji

LU fonds sumina jaunos 2022./2023. akad. gada stipendiātus
24.10.2022.

LU fonds sumina jaunos 2022./2023. akad. gada stipendiātus

Piesakies "Mikrotīkls" stipendijai!
03.10.2022.

Piesakies "Mikrotīkls" stipendijai!

Latvijas Universitātes Biznesa inkubators svin 10 gadu pastāvēšanas jubileju
22.09.2022.

Latvijas Universitātes Biznesa inkubators svin 10 gadu pastāvēšanas jubileju

Jana Namniece: aknu slimība skar aptuveni 25% iedzīvotāju
24.08.2022.

Jana Namniece: aknu slimība skar aptuveni 25% iedzīvotāju